Výšlap a pálení čarodějnic

Tuto neděli se měl konat pravidelný výšlap kolem Bohumilic, ale vzhledem k nepříznivému výhledu počasí se tato akce odkládá na pozdější termín, pravděpodobně neděli 5. května. Večer u táboráku (pálení čarodějnic) 30. dubna se bude konat na hřišti od 18.00 hodin. Tato akce by se nekonala v případě špatného počasí.