Výroční schůze spolku

Srdečně zveme všechny členy na výroční schůzi spolku ,,Přátelé Bohumilic“, která se koná v neděli 3.2.2019 ve školním klubu. Začátek v 17:00 hod. Účast všech členů spolku je nutná.

Program schůze:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti
  • Pokladní zpráva
  • Informace z radnice
  • Zhodnocení činnosti za rok 2018
  • Návrh plánu činnosti spolku pro rok 2019
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

    Po oficiální části je připraveno malé občerstvení. Těšíme se na Vás!