Výroční schůze spolku

Srdečně zveme všechny členy na výroční schůzi spolku ,,Přátelé Bohumilic“, která se koná v neděli 3.2.2019 ve školním klubu. Začátek v 17:00 hod. Účast všech členů spolku je nutná.

Program schůze:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti
 • Pokladní zpráva
 • Informace z radnice
 • Zhodnocení činnosti za rok 2018
 • Návrh plánu činnosti spolku pro rok 2019
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

  Po oficiální části je připraveno malé občerstvení. Těšíme se na Vás!