Zápisy ze členských schůzí občanského sdružení "Přátelé Bohumilic"

18.2.2018

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 21 ze 34 členů + 1 host. 

2) Zpráva o činnosti v roce 2017, přednesl Aleš Skulínek.

3) Pokladní zpráva (pokladník Jiří Mazanec)

4) Zhodnocení plánu práce z r. 2017 (Jan Vídeňka)

5) Návrh plánu práce pro rok 2018 (Svatoslav Suchánek)

6) Diskuse k plánu práce – doplnění o ochutnávku vín v průběhu dubna, ustanovení svolávání členských schůzí 1x za čtvrt roku ve všední den, podány informace o dotaci na výstavbu nového komunitního centra

7) Hlasování o plánu práce – pro 21 členů, proti 0 -> schváleno

8) Ukončení, rozloučení (ke dni 18.2.2018 má spolek 34 členů)


12.2.2017

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 23 z 29 členů + 9 hostů. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Zpráva o činnosti v roce 2016, přednesl předseda Svatoslav Suchánek

3) Pokladní zpráva (pokladník Jiří Mazanec)

4) Zpráva o přijetí nových členů (Šedivá Hana, Hovězáková Marie, Hovězák František, Šedivý Luděk, Šeda Roman)

5) Návrh plánu práce pro rok 2017, přednesl jednatel Aleš Skulínek

6) Diskuse k plánu práce – doplnění o zájezd v průběhu května až června

7) Hlasování o plánu práce – pro 28 členů, proti 0 - schváleno

8) Ukončení, rozloučení (ke dni 12.2.2017 má spolek 34 členů)


24.7.2016

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 17 z 29 členů + 2 hosté. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Finanční zpráva o minulých akcích, pokladní zpráva (Jiří Mazanec)

3) Bohumilické krojované kalendáře 2017: M. Adámková zadá poptávku, výdělek na další činnost spolku

4) Krojovaná zábava
- hody se r. 2016 konat nebudou, místo toho krojovaná zábava
- hudba od 19:00
- informace se dají na web, bude vyhlášeno v okolních obcích
- krojovaní vstup zdarma
- výčep zajistí Aleš Skulínek, elektřinu Milena Pučálková, o parket požádána obec Dambořice
- pokladna: Jiří Mazanec, Danuška Všianská
- tombola: obálková metoda
- hlasování o umístění zábavy:
     a) hřiště: 11 hlasů
     b) dědina: 5 hlasů
     zdrželi se: 2

5) Brigáda v hasičce: 6.8. od 8:00

5) Setkání seniorů: 18.9.


31.1.2016

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 21 z 28 členů. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Zpráva o činnosti 2015 (Dagmar Hemerová), pokladní zpráva (Milena Pučálková)

3) Návrh na hlasování o budoucnosti spolku
a) ukončení činnosti a následné vypořádání majetku
b) pokračování v činnosti,volba nového výboru

4) Diskuze o návrhu, alternativy 

5) Hlasování o pokračování v činnosti pod vedením nového výboru: PRO 20 členů, PROTI 0, zdržel se 1

6) Volba nového výboru:
- zvolena volební komise ve složení Ludmila Adámková, Vlastislav Šedivý, Vlasta Vídeňková
- během volby Marie Adámková přednesla zprávu o činnosti spolku v letech 2009-2015
- byl zvolen nový výbor ve složení: Svatoslav Suchánek (předseda), Jan Vídeňka (místopředseda), Aleš Skulínek (jednatel), Jiří Mazanec (pokladník), Dagmar Hemerová (člen)

7) Dále byl zvolen dopisovatel do Větrného mlýna (Ludmila Adámková). Na pozici projektového manažera a správce webových stránek zůstává Marie Adámková.

8) Obnova členské základny:
- ze spolku vystupují členové: Brustová Klára, Zvonař Petr, Skulínková Renata
-  do spolku vstupují: Pospíšil Martin, Vídeňková Vlasta

9) Návrh plánu akcí na rok 2016:
Kulturní akce:  ostatkový průvod 6.2., košt vín (duben), dětské odpoledne s táborákem, setkání důchodců, hody (hodová zábava), advent
Pracovní akce: jarní úklid klubu, sběr železa, úklid prostoru za obchodem
Návrhy na činnosti požadované po obci v r. 2016
zastřešení zastávky, osvětlení prostoru kolem zastávky, oprava silnice na Pastvisku, zpevnění cesty u hřbitova

 


8.11.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Upřesnění programu adventních nedělí, organizace.

3) Smlouvy o zapůjčení krojů - připravené, již byla první vypůjčka.

4) Půjčování párty stanů: návrh 300,- Kč/víkend, na základě výpůjčkového sešitu. Zodpovědné osoby pí. Sáčková + p. Skulínek a Vídeňka.

5) Úklid klubu: průjezd, sklad, chodba před kuchyňkou, hlásící místnost. Konání individuálně dle domluvy. 

6) Úprava místa za starým obchodem: dohodnout se s p. Zvonařem. 

7) Oprava mezírky: domluvit v Kloboukách materiál, dále svépomocí.

8) Změna stanov spolku a sídla: bude se jednat, přijímány návrhy.

9) Valná hromada s volbou nového výboru proběhne 31. ledna 2016, čas bude upřesněn.

 


4.10.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Organizace podzimního úklidu ŠK - bude přivezen nábytek z hasičky z Bošovic, lavičky z průjedu budou odvezeny. Dlažba se ponechá za účelem oprav dvorku. 

3) Dále byl schválen předběžný plán adventních akcí 2015:
 - betlém ve školním klubu
 - 7.11.2015 podzimní brigáda
 - 29.11.2015 první neděle adventní se Svárovankou
 - 5.12.2015 Mikuláš
 - 13.12.2015 třetí neděle adventní se souborem Izmael
 - 20.12.2015 čtvrtá neděle adventní s Mužáky z Nosislavi, lampionový průvod, košt cukroví 

4) Bohumilické pracovní kroje - půjčování pouze v rámci obce. Správci krojů je jmenována jejich autorka Petra Adámková. Půjčovné stanoveno ve výši 200,- Kč / pánský kroj a 350,- Kč / dámský kroj; vždy oproti podepsání smlouvy. V případě znečištění krojů příplatek za vyčištění, v případě poškození pokuta. 

5) Přípojka el. proudu na místním hřišti - zjistit revize. 

6) Půjčování školního klubu pro soukromé akce - nečleni spolku 500,- Kč, členové a chasa zvýhodněná sazba 250,- Kč. 

7) Termín další schůze stanoven předběžně na 8.11.2015 od 17 hod. 

 


23.8.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Vyjádření k situaci vztahů mezi spolkem a letošními stárky, dohoda o samostatné organizaci a financování hodů letošními stárky (spolek pouze oficiální záštita).

3) Sousedské dny Bohumilic - podána zpráva o akci, finance.

4) Byl schválen nákup dvou velkých párty stanů.

5) Spolek bere na vědomí informaci, že hody 2016 připadají na termín 3. září 2016. Je zamluvena DH Dambořanka a kroje u paní Vytrhlíkové v Krumvíři.

6) Termín další schůze stanoven předběžně na 20.9.2015. 

 


19.4.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Dodávka sloužící jako mobilní zázemí při pořádání akcí 

3) Sousedské dny Bohumilic - dotace z města: knihy, šití krojových košil, Dambořanka, plakáty, úprava webu

4) Otázka místního hřiště: povláčet? zrušit staré rozbité prolézačky, opravy komunikací, úklid a úpravy do Sousedských dnů; dále potřeba úklidu místního hřbitova (staré pomníky, odpadky)

5) Fotbalové odpoledne - 6.6.

6) Sousedské dny:

 • zajistit elektřinu
 • panely z Bošovic do kaple na výstavu, na výstavy do klubu již zajištěno
 • balíčky pro hosty - občerstvení, upomínkové předměty, vše - celkem 3 varianty

7) Lampionový průvod:

 • k příležitosti 70. výročí osvobození Bohumilic
 • v sobotu 25.4. od 19:30
 • úklid prostranství kolem pomníku v pátek 24.4. od 17:00

8) Tisk fotografií na nástěnku do klubu - do července, z akcí od r. 2010

9) Zpráva z koštu zatím nebyla podána, neúčastnili se pořadatelé

10) Termín další schůze bude stanoven dle potřeby

 


1.3.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Spolek si vezme na starost plnění veřejně prospěšných prací místního občana

3) Sousedské dny: upomínkové předměty - letecké foto, skleničky

4) příprava koštu 4.4.

5) další schůze 12.4. od 17:00

 


1.2.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Zhodnocení práce za minulé období - zpráva o hospodaření za spolek, za chasu

3) Program akce Sousedské dny - výstavy, upomínkové předměty

4) 14.3. naplánována brigáda - úklid klubu

5) Plán dalších akcí:

 • 21.2. ostatky vč. posezení
 • 4.4. velikonoční košt
 • červen - hasičské odpoledne, termín bude upřesněn, včetně fotbalu
 • další akce budou dořešeny po Sousedských dnech

6) Další činnost sdružení:

 • předána pokladna dosavadnímu pokladníkovi - Mileně Pučálkové
 • zvoleni revizoři: Klára Šedivá, Svatoslav Suchánek, Jan Vídeňka
 • další schůze: 1.3. od 16:00

 


5.10.2014

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Zhodnocení práce za minulé období + potvrzení úkolů: Adventní dílny, Adventní program u stromku

3) Sjezd rodáků - Sousedské dny Bohumilic:

 •      dotace - financování - pokus o získání dotací, z toho důvodu akce neziskového charakteru - pouze vstupné dobrovolné
 •      výstavy - konkrétní rozpis výstav, bude projednáváno v nejbližších týdnech
 •      program - předběžný návrh
 •      dárky - návrhy
 •      občerstvení

4) Technické připomínky:

 •     vylepšení udírny
 •     konstrukce na odpadkové koše
 •     střecha na podium

5) Finance:

 • oprava auta asi 10 000 kč
 • odložení 55 000 kč na sjezd rodáků 2015

 

6) Kontrola pokladní knihy revizní komisí

 •     návrh nového pokladníka

7) Další termín schůze: termín má určit chasa tak, aby jim vyhovoval a mohli tam být účastni letošní stárci

8) Diskuze

 • návrhy na doplnění programu Sousedských dnů Bohumilic a výstav
 • hody 2015 - finanční prostředky budou určeny na Sousedské dny; na hody tedy nebudou finanční prostředky; členská schůze rozhodla, že hody se vzhledem k obavám o jejich kvalitu konat nebudou (lepší hody nedělat vůbec, než je organizovat v neúplné verzi)  
 • diskuze o návrhu pokladníka; navržen Jiří Mazanec (v současné době funkce revizora spolku)

Zápis ze schůze pořídila Dagmar Hemerová

   

   


   

  3.11.2013

  • Renata Skulínková jménem bohumilických stárků 2013 podala zprávu o výsledku hodů a hospodaření chasy.
  • Přítomní členové sdružení a hosté přednesli plán kulturních akcí na období adventu 2013. 
  • Byl projednán "Sjezd rodáků a přátel Bohumilic 2015" včetně termínu (18. července 2015). Marie Adámková zjistí možnosti financování sjezdu rodáků. Členové sdružení zjistí, zda-li se stanovený termín sjezdu rodáků nekryje s jinými akci významnějšího rozsahu v okolních obcích (Velké Hostěrádky, Bošovice, Dambořice, Kašnice, Krumvíř, Klobouky u Brna). 
  • Jiří Mazanec přednesl informace o získání licence na alkohol. Do příští schůzce budou zjištěny další informace (L. Adámková).
  • Byl projednán návrh uspořádání sběru železa v naší obci. Konání některou sobotu v měsíci květnu 2014.
  • Termín další členské schůze byl stanoven na neděli 26. ledna 2014, 17:00, v prostorách budovy školního klubu. 
  • V diskuzi M. Adámková navrhla vybírat členské příspěvky, třeba jen v minimální výši a to jako jediný možný způsob eliminace neaktivních členů, který je v souladu se stanovami sdružení. Důvodem tohoto návrhu je eliminovat ze sdružení neaktivní členy, kteří se neúčastní schůzí v důsledku čehož nemusí být členská schůze sdružení opakovaně usnášeníschopná. O tomto návrhu se bude hlasovat při příští členské schůzi.

  Zápis ze schůze pořídila Dagmar Hemerová

    


   17.10.2010

   • Občanské sdružení mezi své členy přijalo zletilé členy bohumilické chasy Jakuba Kotase a Kláru Brustovou
   • Funkční období stávajícího výboru sdružení bylo po souhlasu všech členů prodlouženo na dobu neurčitou (dle stanov je funkční období výboru vždy 1 rok)
   • Marie Adámková přednesla plán kulturních akcí na zimu 2010/2011 a současně informovala o datech předhodové zábavy, hodové zábavy a ostatních souvisejících aktivit
   • Samostatnou přípravou hodů a ostatních kulturních akcí byla v plném rozsahu pověřena bohumilická chasa

    


    

   Červen 2010 - individuální konzultace ohledně příprav Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic.

    


    

   2. schůze občanského sdružení (7.3.2010)

   Hlavními body jednání bylo následující:

   • Aktuální stav žádostí o finanční zajištění akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic“
   • Organizační záležitosti a program akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic“
   • Úklid veřejných prostranství v obci a úklid kolem domů včetně údržby zahrádek

    

   Občanské sdružení informovalo:

   • Obec Bohumilice má své vlastní webové stránky dostupné z adresy www.bohumilice.info
   • Informace o připravovaných kulturních akcích

    

   Byly vzneseny následující návrhy:

   • Možnosti financování webových stránek: Propagace místních podnikatelů ve speciální sekci webových stránek obce (Marie Adámková)
   • Zajištění zvěřiny v rámci občerstvení na akci "800 let Bohumilic" (Petr Zvonař)

    

   Členové výboru ověří následující:

   • Výstava historických oděvů v modlitebně Církve bratrské
   • Úklid betonů u kontejneru

    

   1. schůze občanského sdružení (31.1.2010)

   Hlavními body 1. schůze občanského sdružení Přátelé Bohumilic bylo:

   • Seznámení se se stanovami sdružení (Milena Pučálková)
   • Projednání programu akce "800 let Bohumilic" spojené se "Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic" (Marie Adámková)
   • Možnosti finančního zajištění akce - granty, dotace a sponzoři (Milena Pučálková)

    

   Členové sdružení v rámci hlasování odsouhlasili:

   • V rámci občerstvení nevyužijeme služeb cateringové společnosti, občerstvení budeme řešit bez třetích stran (s výjimkou případných sponzorů)
   • Případný výtěžek z akce "800 let Bohumilic" a Sjezdu rodáků bude ponechán pro finanční zajištění dalších kulturních akcí, uvažovány Hody 2011

    

   Členové výboru zajistí následující:

   • Zjištění majitelů pozemků přilehlých k fotbalovému hřišti za účelem využití těchto prostranství pro "800 let Bohumilic"
   • Opětovné oslovení sponzorů
   • Zjištění možností tisku fotografií na výstavu včetně informací o cenách

    

   Občanské sdružení Přátelé Bohumilic pořádá:

    

   Schůze Přípravného výboru (22.11.2009)

   Dovolujeme si Vás informovat o následujícím:

   • Členy výboru občanského sdružení byli zvoleni: Milena Pučálková (předseda sdružení), Vlastimil Chlápek (místopředseda sdružení), Jiří Mazanec (revizor sdružení), Dagmar Mikelová a Marie Adámková 
   • Přípravný výbor sdružení prodiskutoval plán kulturních akcí pro rok 2010
   • Budoucí členové sdružení vyjádřili souhlas s tiskem pozvánek na Sjezd rodáků v historickém stylu a s tiskem pohlednic s pečetí
   • Vítání hostů Sjezdu rodáků proběhne netradiční formou - přednesem tematické básně složené k této příležitosti
   • Členové výboru kontaktují duchovní církví zastoupených v Bohumilicích za účelem konání slavnostní ekumenické bohoslužby na Sjezdu rodáků
   • Budou zjištěny informace o cenách za pamětní skleničky na Sjezd rodáků
   • Přípravný výbor připravil seznam potenciálních sponzorů akce na jehož základě budou sponzoři kontaktováni

    

    

   Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (počet hlasů: 4)