Zpráva o činnosti 2017

Zpráva o činnosti spolku Přátelé Bohumilic v roce 2017

První činností v osmém roce trvání spolku byla 12. února členská schůze, při které se zhodnotila práce za rok 2016 a stanovily se úkoly pro rok 2017. Ne vše se podařilo splnit dle plánů, ale snad zbývající plány stihneme letos. Na této schůzi bylo přijato pět nových členů, takže k 31.12.2017 nás je 34. Další akcí byly ostatky, které vyšly tento rok na 25 února. Maškarní průvod sice nebyl nejpočetnější, ale na již tradičním posezení u zabíjačkových specialit se sešlo lidí dost. Poprvé jsme zpestřili program cimbálkou, která měla velký úspěch. Začátkem dubna se nám podařilo ve slevě nakoupit pět sad stolů a lavic abychom si nemuseli na menší akce jezdit půjčovat do Klobouk. 29. dubna se konala Ochutnávka vín, vystaveno bylo 125 vzorků od vinařů z okolních obcí. Tato akce je sice výdělečná, ale narážíme na stále větší neochotu vinařů darovat víno někam, kde nemají možnost si zajet pro vzorky na svůj košt. Den nato 30. dubna jsme na popud Mirky Suchánkové organizovali první ročník výšlapu kolem Bohumilic. Trasy byly zvoleny 4 a 12 km, i když ve skutečnosti to bylo o něco víc, což ale nikomu v krásném počasí nevadilo. Nad vinohrady, při krásném výhledu na Dambořice bylo připraveno servisní centrum pro všechny účastníky. Podával se chleba ze sádlem a cibulí. Radost z krásné akce kalila zpráva o úrazu Lidy Husákové, která nese následky pěšího výletu dodnes. Krásný den jsme zakončili při táboráku na dvoře Školního klubu. Opékali se špekáčky, popíjelo pivo a grilovaly makrely. V průběhu srpna, kdy se blížili hody, jsme se pustili do dlouho plánované akce a tou bylo zbudování pevného pouzdra pro máju. Když už jsme vrtali do betonu za kapličkou, vzali jsme to z gruntu a s materiální podporou města jsme upravili nezpevněný prostor pod lípou. Vzniklo tak místo na pódium pro kapelu na hody a po zbytek roku tři zpevněná parkovací místa. Poděkování patří všem, kteří se těchto dobrovolných brigád zúčastnili. Po výpadku z roku 2016 se dala dohromady skupina mladých stárků a stárek, kteří drželi hody. Začali ve středu, kdy jeli pro máju, přes čtvrtek kdy ji museli očistit, nadstavit, ozdobit a s pomocí ostatních ručně postavit a pátek, kdy se stavěl parket, pódium, instalovaly se lavky, stoly, oplocení, osvětlení a výzdoba tak, aby se v sobotu od rána mohlo juchat, tancovat a popíjet. Ve všem jim byli nápomocni i občané Bohumilic, a to nejen členové spolku, který hody pořádal. Vrcholem byla sobotní zábava, na které nám zahrála kapela Dambořanka. Večer byl chladný, ale nepršelo, lidí přišlo dost, jen těch sól pro krojované bylo moc a potom málo času na tanec. Snažili jsme se zamluvit damborskou kapelu i na příští hody, ale bohužel se to nepodařilo. Z nabídek několika kapel byla pro hody 2018 vybrána Šardičanka. Předběžně bylo domluveno, že se v případě pěkného počasí v září budou pořádat odehrávky. Neuklízelo se pódium a parket se uložil na vlečku do Pavlovínu. Počasí se ale velice zhoršilo, takže přišla na řadu varianta, kdy se 29. září skácela mája a den nato se v klubu konalo posezení u cimbálu kde byla v minitombole prodána. V adventním čase jsme se znovu zapojili do celorepublikové akce česko zpívá koledy, a na třetí adventní neděli naše pozvání přijali mužáci z Morkůvek, Nosislavi a sbor Izmael z Klobouk. Každý soubor nám zazpíval několik svých koled, a poté zapěli společně. Závěrem chci poděkovat všem aktivním členům za pomoc na přípravách akcí a při činnostech spolku. Prosím také o větší účast na připravovaných akcích, ať už se jedná o brigády, nebo zábavu.

Za výbor spolku, 

Aleš Skulínek, jednatel

Zatím nehodnoceno.