Zpráva o činnosti spolku Přátelé Bohumilic v roce 2016

Náš spolek funguje již 7 let a k 31. 12.2016 má 29 členů. Činnost v roce 2016 začala 31. ledna členskou schůzí, na které se volil nový výbor a odhlasovaly se nové stanovy (vzhledem ke změně názvu ze sdružení na spolek). Další akcí byly ostatky, které vyšly tento rok na 6. února. Maškarní průvod sice nebyl nejpočetnější, ale na již tradičním posezení u zabíjačkových specialit se sešlo lidí dost. 16. dubna se konala Ochutnávka vín, vystaveno bylo 152 vzorků od vinařů z okolních obcí. Součástí byla také ochutnávka pomazánek. Dle ohlasů měla tato akce úspěch. Na 24. dubna byla svolána členská schůze. Hlavním bodem byla organizace hodů.

V předvečer 1. máje jsme se setkali při táboráku na dvoře Školního klubu. Opékaly se špekáčky, popíjelo pivo a grilovaly makrely. V průběhu května jsme podali žádost městskému úřadu na pronájem místní hasičské zbrojnice pro potřeby spolku. Zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo, takže můžeme tyto prostory využívat. V srpnu byla svolána brigáda, abychom  provedli základní práce na údržbě budovy. Sešlo se pouze 5 členů, ale stihlo se uklidit vnitřní prostory, opravit vrata a vymést rýny. Před dalším používáním bude ale potřeba větších oprav a tudíž další, početnější brigádu.

První zářijový víkend je spojen s tradičními hody. Poprvé za šest let jsme se ale setkali s nezájmem mladých, kteří by hody drželi. Kapela z Dambořic už byla domluvená, proto jsme se rozhodli pořádat pouze večerní krojovanou zábavu. Po debatě kde muziku udělat vyhrál prostor na hřišti. Dalším problémem bylo, jak Dambořanku financovat. Pouze ze vstupného by to nestačilo, proto jsme se rozhodli udělat tombolu. Ta nakonec pokryla většinu nákladů na kapelu. V rámci večera proběhl také křest Bohumilického krojovaného kalendáře na rok 2017. Zábava se povedla, počasí vyšlo a účast krojovaných byla i díky přespolním velká.

17. září připravily  Mirka Suchánková a Dáša Mikelová setkání našich starších spoluobčanů v klubu. Připraveno zde bylo občerstvení i kulturní program s vystoupením operní pěvkyně Marie Kozákové. V adventním čase jsme se setkali pod vánočním stromem třikrát. Poprvé při jeho rozsvěcení na první adventní neděli, ke kterému nám krásné koledy zatroubili muzikanti ze Slovácka, podruhé, když jsme se jako obec zapojili do celorepublikové akce česko zpívá koledy, a nakonec na čtvrtý advent, kdy naše pozvání přijali mužáci z Morkůvek, Nosislavi a sbor Izmael z Klobouk. Každý soubor nám zazpíval několik svých koled, a poté zapěli společně. Atmosféru blížících se vánoc dodal také sníh, který se během tohoto koncertu hustě sypal. Koncem roku řešili členové výboru přepis údajů v zápisu spolku u Krajského soudu.

Závěrem chci poděkovat všem aktivním členům za pomoc na přípravách akcí a při činnostech spolku. Prosím také o větší účast na připravovaných akcích, ať už se jedná o brigády, nebo zábavu.

Předeseda spolku Svatoslav Suchánek

Váš hlas: Žádná Průměr: 1 (hlasů: 1)