Pozvánka na výroční schůzi spolku

Spolek Přátelé Bohumilic zve své členy na výroční schůzi, která se bude konat v neděli 18.7.2021 od 18:00 na místním hřišti. Posezení zajištěno. Vzhledem k programu zahrnujícími také volbu nového výboru je účast všech členů nutná.

Program:
*Zahájení
*Zpráva o činnosti
*Pokladní zpráva
*Informace z radnice
*Zhodnocení práce za uplynulé období
*Volba nového výboru
*Diskuze
*Závěr

Těšíme se na vás!