Samoodečet vodoměrů

Městské vodárny Klobouky u Brna žádají občany Bohumilic o provedení samoodečtu vodoměru. Lístek s adresou a konečným stavem vodoměru prosím zanechte na viditelném místě na vašem domě. Pracovníci vodáren ve dnech 22. a 23. září provedou zápis konečných stavů.