Ukliďme Bohumilice 2022

Spolek Přátelé Bohumilic Vás srdečně zve na akci Ukliďme Bohumilice,
která se bude konat v sobotu dne 9. dubna 2022 od 9:00 cca do 13:00. 
Cílem úklidu bude vyčištění veřejných prostranství v obci Bohumilice a jejím okolí. Zvláštní pozornost bude zaměřena na prostory v okolí dětského hřiště, místního hřbitova a účelových komunikací, kterým není věnována patřičná pozornost, ačkoliv právě ony se stávají významnými místy trávení volného času místních občanů.
Sraz dobrovolníků v 9:00 v Komunitním centru v Bohumilicích.
Po akci bude pro všechny dobrovolníky zajištěno drobné občerstvení.