Výroční schůze spolku

Spolek Přátelé Bohumilic zve své členy na výroční schůzi, která se bude konat v neděli 2.2.2020 od 17:00 ve školním klubu. Vzhledem k programu je účast všech členů nutná. 

 

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti
  • Pokladní zpráva
  • Informace z radnice
  • Zhodnocení práce v roce 2019
  • Návrh plánu akcí a dalších činností na rok 2020
  • Diskuze
  • Usnesení
  • Závěr

Po oficiální části bude připraveno malé občerstvení. Těšíme se na vás!