Aktuality

Kliknutím na nadpis zobrazíte text aktuality.

Střípky Bohumilic30.3.2010

Občanské sdružení „Přátelé Bohumilic“ vyhlašuje k příležitosti

výročí 800 let Bohumilic

 

Literární a výtvarnou soutěž

na téma: Střípky Bohumilic

 

Soutěž je otevřena všem zájemcům a bude členěna do následujících kategorií:

 

A) Literární soutěž

  • Věková kategorie do 9 let (včetně)

  • Věková kategorie 10 – 15 let

  • Věková kategorie 16 let a více

 

B) Výtvarná soutěž

  • Věková kategorie do 9 let (včetně)

  • Věková kategorie 10 – 15 let

  • Věková kategorie 16 let a více

 

Literární a výtvarná soutěž budou hodnoceny každá samostatně a každý se může účasnit obou těchto soutěží, a to v jedné z uvedených kategorií dle věku.

Jeden soutěžící může v jedné kategorii soutěžit i s více soutěžními pracemi a to tak, že předloží soubor prací pod jedním společným názvem.

 Podepsané soutěžní práce prosím odevzdejte v místním obchodě u paní Mirky Suchánkové společně s vyplněnou přihláškou k soutěži, kterou si můžete vyzvednout v obchodě nebo si ji vytisknout z webových stránek Bohumilic

 

  • Termín odevzdání soutěžních prací: do 20. května 2010

  • Vyhlášení vítězů a předání cen: neděle 6. června 2010

 

Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou a vítězové, kteří se umístí na prvních místech v každé z kategorií budou odměněni krásnými cenami. Všechny soutěžní práce pak budou vystaveny na oslavě 800 let Bohumilic spojené se Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic ve dnech 19. - 20. června 2010.

 

Více informací o soutěži včetně inspirace najdete ve zvláštním odkaze.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na garanta soutěže:

Marie Adámková, tel.: +420 607 593 927, e-mail: adamkova@bohumilice.info

 

Pozvánka: Beseda na téma Peru8.3.2010

Vážení a milí,

Občanské sdružení Přátelé Bohumilic si Vás dovoluje pozvat na cestopisnou besedu Mgr. Martina Zvonaře na téma Peru, která proběhne v neděli 14. března 2010 v prostorách místního Školního klubu od 16:00.

Těšit se můžete nejen na zajímavé povídání o této pro nás nepříliš známé zemi, ale i na velké množství nádherných fotografií.

Na besedu jste všichni srdečně zváni!

 

Pozvánka: Členská schůze sdružení1.3.2010

Vážení obyvatelé Bohumilic,

Srdečně Vás zveme na schůzi občanského sdružení „Přátelé Bohumilic“, která se bude konat
v neděli 7. března 2010 v 17:00 v prostorách místního Školního klubu.

 

 Projednány budou následující body:

1) Aktuální stav žádostí o finanční zajištění akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic

2) Organizační záležitosti a program akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic

3) Úklid veřejných prostranství v obci a úklid kolem domů včetně údržby zahrádek

 

Výuka verbuňku v Bohumilicích16.2.2010

V současné době v Bohumilicích probíhají přípravy mládeže na oslavu výročí 800 let Bohumilic: Výuka některých standardních tanců, zpěvu moravských lidových písní a brzy započne výuka verbuňku pod vedením zkušeného a úspěšného verbíře.

Právě výuka verbuňku je určena chlapcům všech věkových kategorií, kteří mají o tento tanec zájem a jsou ochotni se v krojích aktivně účastnit průvodu obcí dne 19. června 2010 na oslavě výročí obce. Proto prosíme všechny zájemce o verbuňk či jejich maminky, aby sebe, případně své děti předběžně přihlásili u Marie Adámkové do pátku 5. března 2010. Po tomto termínu proběhne informativní schůzka a následně započne výuka.

Kontakt:

 

Pozvánka: Historické podzemí moravského venkova1.2.2010

Beseda se speleologem Petrem Kosem proběhne 7. února 2010 v 16:00 v prostorách místního Školního klubu. Hlavním tématem je problematika historického podzemí na moravském venkově se zaměřením na výzkum a vývoj včetně využití podzemních chodeb a to od pravěku až do konce 2. světové války. Všichni jste srdečně zváni!

 

Pozvánka: 1. členská schůze občanského sdružení20.1.2010

1. členská schůze občanského sdružení "Přátelé Bohumilic" proběhne 31. ledna 2010 v 17:00 v prostorách místního školního klubu.