Poděkování

Naše poděkování patří Vám všem, kteří organizujete sjezd rodáků,na který se moc těšíme. Velice se nám líbí i webové stránky. jsme na vás pyšní a hrdí, že v našich milých Bohumilicích žijí tak šikovní lidé. Vám všem,milí přátelé, patří náš upřímný obdiv a dik.

Děkuji všem tvůrcům stránek a organizátorům sjezdu rodáků za jejich práci pro Bohumilice , za krásné fotky z minulosti i současnosti a taky Květě Stejskalové za její příspěvek. Patřím k těm, které vychovávali její rodiče a moc ráda na ně vzpomínám. Těším se na sraz a přeji všem organizátorům aby měli dobrý pocit z toho , co pro nás všechny dělají. Marta Pokorná (Maláčová)