Poděkování

Vážení a milí organizátoři sjezdu rodáků,

patří Vám veliký dík za vše, co jste dokázali zorganizovat, připravit a vůbec ten nápad uskutečnit něco, co nepamatuji, že by v Bohumilicích někdy někdo připravil - setkání rodáků a přátel Bohumilic. Byl to moc krásný den, byla zde vidět skvělá práce všech, kteří se jakým koliv způsobem podíleli. Poděkování a obdiv patří také krojované mládeži.

Ještě jednou velký dík všem

                                             Hana  Šedivá - Hovězáková