4. členská schůze spolku

Vážení členové spolku Přátelé Bohumilic,
 
jménem výboru spolku Vás srdečně zveme na další členskou schůzi, která se bude konat jakožto schůze výroční, a to v neděli dne 21.1.2024 od 17:00 v prostorách Komunitního centra. Dovolujeme si připomenout, že účast na členských schůzích je povinností členů plynoucí ze stanov spolku. Pokud se schůze nemůžete účastnit, prosíme o omluvení se z členské schůze osobně či formou SMS předsedovi spolku (Jakub Kotas, tel. 773 940 703).
 
Program:
Zahájení a schválení programu členské schůze
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zpráva o činnosti spolku v roce 2023
Pokladní zpráva
Revizní zpráva
Návrh činnosti spolku pro rok 2024 vč. plánu kulturních akcí
Různé
Diskuze
 
Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!