Obec

Malebná obec Bohumilice leží v severovýchodní části Břeclavska v kraji Jihomoravském. Na mapě je najdeme 35 km jihovýchodně od města Brna a 20 km od města Hustopeče. Oficiálně jsou Bohumilice místní částí nedalekých Klobouk u Brna.

Webové stránky Bohumilic jsou určeny jejich obyvatelům, rodákům a všem ostatním, kteří se o Bohumilicích chtějí dozvědět něco zajímavého.

Někomu by se mohlo zdát, že na tak malé vesnici jako jsou právě Bohumilice moc zajímavostí ani není, nicméně opak je pravdou: O bohumilickém větřáku dnes lidé vědí snad jen to, že existoval. Pověsti pocházející přímo z Bohumilic také nepatří mezi nejobecnější skutečnosti související s naší obcí. Středověký "Bohumělský loch" je již o něco známější díky besedě pořádané místním spolkem "Přátelé Bohumilic".

Právě zmiňované občanské sdružení, nyní spolek, se ujal organizace velkolepé a v Bohumilicích zcela unikátní kulturně - společenské akce 800 let obce Bohumilice, která byla spojená se Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic. Důvod pro oslavu byl vskutku výjimečný: Uplynutí 800 let od založení Bohumilic. A to vzhledem ke krušné historii osudem zkoušených Bohumilic za oslavu skutečně stojí. Dalšího roku jsme obnovili ostatkovou tradici a na podzim 2011 se sdružení společně s bohumilickou mládeží ujalo organizace další akce: Bohumilických hodů po 27 letech. Od roku 2011 hody i další akce nadále pokračují, roku 2015 jsme navíc navázali na sjezd rodáků a uspořádali Sousedské dny Bohumilic a ušili jsme bohumilické pracovní kroje. Pracujeme na udržení společenského života v naší krásné dědince, připomínáme si staré tradice a hledáme tradice nové.

Hovoříme-li o historii Bohumilic, lze za ni považovat i doby, kdy ještě stával "větřák", kdy se po vesnici jezdilo s kravskými povozy a zkrátka kdy Bohumilice žily oproti dnešku odlišným životem. Tyto kouzelné doby si můžete melancholicky připomenout v naší fotogalerii historických fotografií, poté si odskočit třeba do dnešních Bohumilic v zimním hábitu, zavzpomínat na sjezd rodáků či na hody 2011.

Zkrátka, snažíme se Vám na webových stránkách naší milované rodné obce nabídnout to nejlepší a věříme, že Vás tím potěšíme a že se budete rádi vracet nejen na tyto webové stránky, ale i do Bohumilic samotných.