Bohumilice v letech 2009-2015

Vážení členové spolku Přátelé Bohumilic, naši příznivci a podporovatelé, dovolte nám prosím ke konci funkčního období prvního výboru krátce připomenout historii, činnost a zásadní mezníky našeho spolku v čele s paní předsedkyní Milenou Pučálkovou a členy Vlastimilem Chlápkem, Jiřím Mazancem, Dagmar Hemerovou a Marií Adámkovou.

Původně „občanské sdružení Přátelé Bohumilic“ vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 22. prosince 2009 za podpory 18 zakládajících členů. Ve své neoficiální podobě však funguje již od dubna 2009, kdy proběhla první schůze místních občanů za účelem naplánování sjezdu rodáků k příležitosti 800. výročí založení Bohumilic. Veřejná činnost započala na počátku roku 2010, kdy byly založeny bohumilické webové stránky a začaly se konat první besedy a přednášky. Krátce po nich byla v Bohumilicích zahájena výuka tanců pro mládež, která přislíbila svou pomoc a účast na Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic. Ten se pak konal dva týdny po první veřejné akci většího charakteru, Hasičském odpoledni.  19. červen 2010 se pak stal dnem otevřených dveří po celých Bohumilicích, dnem obnovy pospolitosti, tradic a folkloru v Bohumilicích. Akce byla doplněna mnoha výstavami a koštem vín a ohlasy na ni rozšířily povědomí o Bohumilicích a našem spolku po širokém okolí.

Po veleúspěšném sjezdu rodáků bylo prodlouženo funkční období stávajícího výboru na neurčito a poté výbor pověřil pořádáním akcí a řízením činnosti spolku skupinu bohumilické chasy. Ta své další úsilí investovala především do obnovy bohumilických hodů a také do pořádání akcí pro bohumilické děti. Tehdy započalo období pravidelně pořádaných rukodělných dílen, dětských dnů a diskoték, ale také nejrůznějších přednášek a besed pro seniory. Advent v roce 2010 jsme se pak v Bohumilicích poprvé všichni setkali pod vánočním stromem, abychom se účastnili zpívání s bohumilickou chasou. Další akce na sebe nenechaly dlouho čekat: v únoru 2011 jsme obnovili tradici ostatků, pokračovali maratonem nejrůznějších rukodělných dílen pro děti, uspořádali pálení čarodějnic včetně početného průvodu, po Bohumilicích jsme s malými dětmi hledali poklad a tajemného hejkala, který jej ukradl.

Po  mnoha dalších akcích se přiblížil den, kdy se v Bohumilicích po dlouhých 27 letech objevil štíhlý bělavý kmen s opentlenou korunou, napovídající, že se místní mládeži povedlo nečekané: obnovit bohumilickou hodovou tradici. V Bohumilicích opět zasvítili nádherné kroje, zahrála veselá Dambořanka a dědinou se neslo pronikavé juchání. Nejtěžší práce tedy byla za námi a my pokračovali dál. V podobném duchu, jak již bylo nastíněno, se nesl také rok 2012: rukodělné dílny, silvestrovské a karnevalové diskotéky pro děti, ostatky, košt vín, fotbalová odpoledne, slet čarodějnic, hasičské odpoledne, indiánský den, další hody. Místní i přespolní si zvykli, že se dané akce konají a každý si vybral to své, kam nikdy neopomněl přijít. Problematické financování jsme průběžně řešili žádostmi o dotace a sponzorskými dary. Na podzim roku 2012 se spolku podařilo vstoupit do MAS Hustopečsko, čímž se nám otevřely nové možnosti.

Od roku 2013 se sestava hlavních hybatelů bohumilického dění začala měnit. Spousta mladých již měla nové studijní i pracovní povinnosti, bohumilické děti navštěvující první rukodělné dílny již byly téměř dospělé a také se samy začaly podílet na chodu spolku. S tím se pomalu začal měnit i repertoár pořádaných akcí. Stálicemi zůstaly hody, ostatky, fotbalová odpoledne a košty vín. Bohužel se snížila intenzita pořádání akcí pro děti, protože dětí bylo méně a také si odvykly takovéto akce navštěvovat. Začaly se však konat také akce nové, například se zintenzivnilo setkávání místních v období adventu, začaly se konat sběry železa, výstavy betlémů a další. Do činnosti spolku se totiž intenzivně zapojili bohumiličtí ženáči, uspořádali také vlastní ženáčské hody. Tím se velká míra starostí, úkolů a zodpovědnosti rozložila mezi celou skupinu dobrovolníků a na celou činnost spolku to mělo velmi pozitivní efekt. Mimo to byly zahájeny úpravy a opravy vnitřních i vnějších prostor bývalého školního klubu.

Nové posily ve spolku do celé jeho činnosti vložily novou energii a tak netrvalo dlouho a začalo se hovořit o další akci navazující na velmi úspěšný sjezd rodáků. Na podzim roku 2013 bylo rozhodnuto o konání podobné akce v termínu 18. července 2015, která se pak vyrýsovala do podoby Sousedských dnů Bohumilic. Samozřejmě se konalo mnoho akcí menšího charakteru, nicméně většina úsilí byla soustředěna právě na projekt Sousedských dnů. Jeho součástí nebyla jen kulturně-společenská akce, ale také výroba vlastního mobilního vybavení a šití bohumilických pracovních krojů, které nám umožnila získaná dotace od České spořitelny a Nadace Via. I po velice úspěšných Sousedských dnech jsme v Bohumilicích neusnuli na vavřínech a v činnosti pokračovali dál.

Nyní jsme se již přehoupli do roku 2016 a stojíme na rozcestí. Máme před sebou konec něčeho starého a začátek nového. Funkční období prvního výboru po více než pětiletém maratonu končí. Jsme unavení, ale také hrdí, co všechno jsme společně s vámi všemi zvládli. Kolik akcí jsme zorganizovali, kolik dotací získali, kolik děkovných dopisů od našich rodáků přišlo do Bohumilic. Samozřejmě, některé chvíle byly velmi vyhrocené a mnohdy jsme byli skutečně vyčerpaní a měli chuť se vším skončit, odejít a nikdy více se nevrátit. Mnohdy se nedařilo prosadit dobrý projekt, získat finanční podporu či úspěšně obhájit své stanovisko. Zpětně však musíme říct, že toto všechno k činnosti spolku tak nějak patří. To dobré, i to horší. A až jednou budete stát právě na takovém rozcestí, jako dnes stojíme my, řeknete si: „Nebylo to lehké.“ Uleví se vám, že z Vás všechno spadne a můžete si odpočinout. Pak se ale zamyslíte, podíváte se na staré fotografie, přečtete staré zprávy a najednou si uvědomíte, co všechno za Vámi zůstává, co jste všichni společně dokázali. A pak přijde ta chvíle, kdy si řeknete: „Ale stálo to za to!“

Dovolte nám, prosím, poděkovat za veškerou přízeň a podporu, kterou jste nám prokázali. Děkujeme však také za rady a připomínky, protože právě ty nás všechny posouvají dál. Nezbývá než popřát, aby se budoucí výbor poučil z chyb výboru starého a současně se nechal inspirovat tím dobrým. Přejeme mu hodně energie, spoustu nových nápadů, věrných příznivců, šikovných pomocníků a štěstí ve všem, čím se bude zabývat. Vzpomeňme prosím ještě naposled Sousedské dny: přípravu besedy, výrobu vybavení, hektické přípravy i páteční bouřku. Právě Sousedské dny byly výsledkem nezištné spolupráce velkého množství obyvatel Bohumilic a my věříme, že právě toto je správná cesta pro udržování tradic a společenský život obce. Snad nám to všem do budoucna poslouží jako ten nejlepší příklad. 

Marie Adámková

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (počet hlasů: 3)