Aktuality

Kliknutím na nadpis zobrazíte text aktuality.

Odklad Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic13.5.2021

Vážení přátelé Bohumilic, přetrvávající nepříznivá epidemiologická situace Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic nepřeje ani v letošním roce. Proto Vás touto cestou chceme informovat, že jsme nuceni akci Sjezd rodáků a přátel Bohumilic (plánovaný na 19. června 2021) odložit na neurčito. V případě zlepšení všech okolností se na Vás všechny budeme moc těšit na setkání při příležitosti slavnostního otevření nového Komunitního centra. Děkujeme za pochopení.

Příměstský tábor v Kloboukách 202112.5.2021

Máte už letní program pro vaše děti? Pokud ne, čtěte dál!

Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou různorodého programu plného zábavy, a to od 12. 7. do  23. 7. a od 2.8. do 13. 8. v Kloboukách u Brna. Zaměření nabídky: 1. turnus „Minecraft naživo“, 2. turnus „Sebeobrana“, 3. turnus „Cesta malého indiána“ a 4. turnus „Dobrodružství v lese“.

Poslední termín pro zaslání přihlášek je 20. 6. Přihlášky a jiné informace jsou dostupné na webových stránkách primestaktudyznudy.cz. Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora na mob. čísle 777 906 687.

Tábor 2021

PF 202123.12.2020

Spolek Přátelé Bohumilic přeje všem svým členům a příznivcům krásné Vánoce strávené v kruhu vašich nejbližších, pevné zdraví, silného ducha v dnešní nelehké době, a především šťastný vstup do nového a lepšího roku 2021!

Samoodečet vodoměrů17.9.2020

Městské vodárny Klobouky u Brna žádají občany Bohumilic o provedení samoodečtu vodoměru. Lístek s adresou a konečným stavem vodoměru prosím zanechte na viditelném místě na vašem domě. Pracovníci vodáren ve dnech 22. a 23. září provedou zápis konečných stavů.

Náhradní termín otevírání hřiště1.7.2020

Spolek Přátelé Bohumilic oznamuje, že otevírání dětského hřiště s doprovodným programem proběhne v náhradním termínu v sobotu 4. července od 15:00. Program zůstává beze změny. Těšíme se na vás!

Odklad Otevírání dětského hřiště - nepřízeň počasí19.6.2020

Spolek Přátelé Bohumilic oznamuje, že vzhledem k nepříznivému počasí se Otevírání dětského hřiště plánované na sobotu 20.6.2020 odkládá na neurčito. O náhradním termínu vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení!

Otevření dětského hřiště15.6.2020

Otevíráme hřiště

Noc kostelů v Bohumilicích1.6.2020

Dne 12.06.2020 se uskuteční každoročně pořádaná akce, Noc kostelů. V letošním roce se pro návštěvníky otevře také kaple sv. Alžběty Uherské v Bohumilicích, která se pyšní nástěnnými freskami a řezbami z lipového dřeva od Jana Floriana ze Staré Říše. Všichni návštěvníci jsou k prohlídce naší kaple srdečně vítáni od 18.00 hod. 

Workoutové hřiště pro Bohumilice7.5.2020

Milí přátelé Bohumilic, s radostí Vám oznamujeme, že se nám podařilo získat finanční prostředky na další rozšíření dětského hřiště, a to z Nadačního fondu Avast. Již v létě tak bude hřiště rozšířeno o workoutovou sestavu určenou nejen dětem, ale i mládeži a dospělým!

Velikonoční zamyšlení30.3.2020

Milí přátelé, tento rok budeme slavit Velikonoce jinak, než jsme zvyklí. To, že se nemůžeme potkávat nás na jedné straně tíží, leckdo je smutný a cítí se opuštěný. Ale na straně druhé si právě v tomto čase můžeme uvědomit třeba i to, jak jsou pro nás druzí lidé důležití. Jak nás nabíjí rozhovor, třeba po telefonu. Jak moc se nás dotýká dobré slovo. A je dobré, že ta dobrá slova k nám stále pronikají. Nezastaví se před zavřenými dveřmi. Působí na naše srdce, ať si povídáme s přáteli, čteme inspirující články, Bibli, modlíme se žalmy, sledujeme bohoslužby v televizi nebo je posloucháme v rádiu.

Za zvláštních okolností slavíme Velikonoce a přece nás něco propojuje.

Ve změněných podmínkách stojí za to připomenout si smysl Velikonoc.

Samotný děj velikonoc začal hluboko v zimě, kdy masopustní oslavy ukončila přísná Popečení středa, znamení popele a velmi ostrá věta „pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Myslím, že tento rok se nás ta věta dotýká úplně jinak. Ale ona nechce strašit a hrozit. Tato slova připomínají skutečnost a jsou zároveň požehnáním. „Pán Bůh o Tobě ví a zná Tě. Nečeká, že budeš nějakým nesmrtelným superhrdinou. Jsi člověk. To stačí. Bůh Tě miluje a bude s Tebou vždycky.“ Ta slova jsou pravdivá a potřebujeme si je připomínat, abychom mohli projít vším těžkým a o Velikonocích přes všechny ztráty slavit nový život a nový začátek. To, že život vítězí nad smrtí, i když my smrtí procházíme.  

Od Popeleční středy se klene čtyřicetidenní oblouk, mířící do centra velikonočního dění. Následuje šest týdnů postu, ticha, času pro sebe, pro modlitby, pro dobré skutky. K tomu nám karanténa může paradoxně pomoci. Ztišit se. Začít se modlit každý den, i když nemohu chodit do kostela. Někdo se v karanténě modlí za své nejbližší i za lidi neznámé třeba v pomáhajících profesích. Věřím, že to lidi, kteří jsou dnes v první linii a odpočnout si nemohou, drží a dodává jim to sil. Mám radost z toho, kolik dobrého pozoruji kolem sebe. Někdo šije roušky, kdo neumí šít, navléká do nich šňůrky. Lidé se propojili a pomáhají si. Karanténa je paradoxně spojila. Je mnoho dobrovolníků, kteří jsou ochotni nakoupit starším lidem, aby ti nemuseli chodit do obchodů.  I když se ve zprávách o takových věcech tolik nemluví, platí, že „Největší věci se vždy dějí ve skrytosti, v pouštích duše.“ (Marek Orko Vácha).

Postní doba trvá čtyřicet dní, protože na důležité věci potřebujeme čas. Těchto čtyřicet dní je příležitostí pro změnu. A po tomto čase, po Velkém pátku, po hrůze noci, po ukřižování, po konci všech nadějí, se začíná nový děj. Přichází světlo a s ním naděje. Smrt je poražena.

O Velikonocích slavíme sílu života, která přes všechny krize, bolesti, nemoci, války, vítězí i dnes. Kdybychom nevěřili, že může být překonáno utrpení světa, cítili bychom jen hněv, cynismus, beznaděj. Pocit, že nic nezmůžeme, že není o co bojovat, že je lepší to vzdát, bere energii a neuvěřitelně ubíjí. Mnoho lidí se dnes dívá na svět hodně skepticky a není divu. Ale je tu přese všechno bolavé a těžké stále naděje. Velikonoce dodávají odvahu. Má smysl snažit se o změnu nebo spíš otevřít se možnosti změny.

O Velikonocích neslavíme jen událost, která se stala kdysi dávno a nás by se netýkala. Slavíme život, který se nás dotýká, inspiruje nás, obnovuje. Pomáhá nám být sami sebou, ale také přijímat svá omezení a nést svůj kříž. Učí nás přistupovat k životu tvořivě, uzdravuje, nabíjí novými silami, učí odpustit. Je toho opravdu hodně a leccos z toho se děje docela nenápadně. Nedávno mě oslovila myšlenka, totiž, že Bůh působí rád v „undergroundu“. Tedy nenápadně, nezištně, anonymně. Platí to i pro naše domovy, v nichž jsme teď sami. Bůh působí rád skrytě, v našich skromných podmínkách. Vzývaný nebo nevzývaný, Bůh tu stále je. S nikým nesoupeří, ale působí láskou v hlubokém souznění s každým, kdo miluje. Bůh každou snahu pomáhat tomuto světu posiluje a žehná jí.

Bůh působí nový život. To je poselství Velikonoc a naším úkolem je přijít na to, co to znamená pro nás.

Požehnané prožití Velikonoc přeje Martina Zuštinová