Historie projektu - Sousedské dny Bohumilic

Malebná obec Bohumilice leží v severovýchodní části Břeclavska v kraji Jihomoravském. Na mapě je najdeme 35 km jihovýchodně od města Brna a 20 km od města Hustopeče. Oficiálně jsou Bohumilice od roku 1986 místní částí nedalekých Klobouk u Brna a etnograficky spadají do severní části regionu Hanácké Slovácko.

V několika posledních desetiletí doznala veškerá bohumilická kultura a folklor silného úpadku. Nekonaly se prakticky žádné akce, občané neměli mnoho příležitostí se setkávat a komunita jako taková tedy silně upadala. Přitom historicky bývaly Bohumilice hojně navštěvovanou obcí s kvetoucím kulturním životem, což hojně připomínají nejen místní pamětníci. Největší událostí roku v obci vždy bývaly hody slavené na výročí vysvěcení kostela, v Bohumilicích tedy první neděli v září. Až do roku 2010 platilo, že poslední bohumilické hody se konaly roku 1984. Roku 2010 se však v obci konal k příležitosti výročí 800 let od první písemné zmínky Sjezd rodáků a přátel Bohumilic. Právě přípravy sjezdu rodáků byly prvním impulsem k založení tehdy občanského sdružení, dnes spolku, Přátelé Bohumilic.

Již v rámci příprav sjezdu rodáků začala místní komunita skvěle fungovat, což připravilo půdu pro pořádání dalších akcí. Na přípravách sjezdu se významnou měrou podíleli také místní chlapci a děvčata a ještě před akcí samotnou již bylo rozhodnuto, že se v následujícím roce po 27 letech pokusí o obnovu bohumilických hodů. Díky podpoře z grantového fondu ČSOB v rámci programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ zajišťovaného nadací VIA se podařilo akci uskutečnit v plném rozsahu. Bohumilická hodová tradice tak byla úspěšně obnovena. Tím se Bohumilice plnohodnotně a definitivně zařadily mezi ty krásné „dědiny“ z jižní Moravy, kam se rádo jezdí nejen na hody, ale i na košty či ostatky.

Čas letěl jako voda, seznam každoročně pořádaných akcí se ustálil a každá akce si našla své pravidelné hosty. Roku 2014 se místní občané usnesli, že by bylo hezké znovu uspořádat akci, která bude takříkajíc „pro všechny“. Takovou, kterou si užijí všichni obyvatelé, od malých dětí po seniory, na kterou budeme moct pozvat naše přátele z okolí, partnery, sponzory, rodáky a všem ukážeme, jaký kus práce Bohumilice od roku 2010 ušly. Bylo navrhnuto uspořádat sousedské setkání, z něhož vyšla prvotní představa „Sousedských dnů Bohumilic“. I tato akce získala podporu prostřednictvím nadace Via, konkrétně od Poštovní spořitelny.

Setkávání jsme se rozhodli nastartovat pořádáním „Kutilských dílen“, které fungují od prosince roku 2014. Pod heslem „společná práce tmelí kolektiv“ obyvatelé Bohumilic v rámci dílen pracují na výrobě vlastního mobilního vybavení pro pořádání kulturně-společenských akcí (přístřešek, mobilní wc, pódium). Vlastní akce „Sousedské dny“ je pak plánovaná na 18. červenec 2015 a na její organizaci a následném průběhu se podílí (a podílet dále bude) celá naše obec.

A co je tím hlavním cílem našeho projektu? Pořádáním Sousedských dnů a souvisejících Kutilských dílen chceme docílit větší pospolitosti obce a navázat spolupráci s novými partnery. Za klíčové považujeme především zapojení dětí, mládeže a seniorů. Pevně věříme, že společná práce a úsilí silně napomůže setkávání bohumilických občanů. Cílem projektu je tedy nejen stmelit místní komunitu, ale především ji povzbudit a motivovat k další činnosti. Pevně věříme, že se nám to podaří a srdečně Vás zveme: Přijeďte se podívat 18. července 2015 do Bohumilic!

 

Pečeť

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (počet hlasů: 2)