Jak jsme byli na tiskovce

Přátelé, kamarádi, příznivci Bohumilic,

jak jistě víte, náš aktuální projekt "Sousedské dny" byl podpořen v jarním kole grantu Poštovní spořitelny. Projekt byl hodnocen velmi dobře a tak jsme na Sousedské dny získali částku 81 000 Kč. Získáním finanční podpory však nic neskončilo.

Jak jsme před nedávnem avizovali prostřednictvím bohumilických webových stránek, 10. března jsme se účastnili tiskové konference "Regionální fond rozvoje 2015 – souSedíme si". S velkou radostí můžeme konstatovat, že náš projekt Sousedské dny se velmi líbil a sklízel spoustu chvály nejen od zástupců nadace Via a Poštovní spořitelny, ale také od zástupců médií. Velké ohlasy sklidilo představení prvního bohumilického pracovního kroje. Minulou neděli již byl v Českém rozhlasu Brno odvysílám rozhovor s autorem projektu a již se objevila první tisková zpráva. Zprávy o Bohumilicích a naší činnosti se začínají zvolna šířit českými médii a my tak můžeme 18.-19. července na Sousedských dnech očekávat vskutku bohatou účast.

Jsme si vědomi toho, že náš projekt i spolek "Přátelé Bohumilic" jsou tím, čím jsou, právě díky Vám. Díky Vaší podpoře v Bohumilicích od roku 2009 pořádáme ty nejrůznější akce. Máme za sebou spoustu rukodělných dílen, dětských diskoték, dětských dnů, dramatický kroužek, výuku tanců, různé besedy a přednášky, výstavy, zábavy, košty, fotbalová a hasičská odpoledne. Obnovili jsme tradice ostatků a hodů, naučili se nejen nosit, ale i šít naše krásné kroje, chlapci se naučili verbovat. Vydali jsme několik druhů pohlednic, brožuru o bohumilických hodech a připravili jsme archiv historických fotografií. Věříme, že za posledních pět let jsme ukázali, že to myslíme vážně a že náš zápal je upřímný a dlouhodobý. Jsme hrdí na to, co všechno jsme v Bohumilicích za poslední roky společně dokázali a nic si nepřejeme víc, než aby obnovené tradice zůstaly zachovány, abychom neztratili zájem ani o ně, ani jeden o druhého a hlavně aby všichni, kteří se na pořádání těchto akcí nejvíce podílejí, měli pořád dost energie na to, aby pokračovali dál. Držme jim proto pěsti, pomáhejme a zapojujme se. Ukažme, že nechceme, aby se Bohumilice vrátily tam, kde byly po roce 1984 a odkud byl návrat skutečně jen velmi těžký. Proto se vždy snažme hledat společná řešení a kompromisy, vždyť cíl máme společný: Abychom se nadále setkávali, udržovali tradice kdysi zapomenuté a aby se v Bohumilicích dobře žilo.

 

kroj

Foto: Peťka Adámková coby krojovaný doprovod na tiskové konferenci :-) Myslíme, že hodně brněnských rodin si mělo v úterý večer o čem povídat :-)


http://www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/pomahaji-zlepsovat-vztahy-mezi-so...

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (počet hlasů: 4)