Ohlédnutí za Sousedskými dny

Již se pomalu začíná zabarvovat listí, rána jsou sychravá a začínáme oblékat teplejší kabáty. V Bohumilicích ještě stále doznívá projekt Sousedské dny Bohumilic, který započal v prosinci 2014 a jehož součástí byla výroba vlastního mobilního vybavení a šití bohumilických pracovních krojů v rámci Kutilských dílen a dále velká kulturně-společenská akce Sousedské dny. Dovolte nám malé ohlédnutí za celým projektem, který toho do Bohumilic hodně přinesl. Získaná dotace od České spořitelny a Nadace Via nám umožnila nákup potřebných materiálů, ze kterých si místní již sami vyrobili přenosné zastřešené podium a mobilní WC. Toto vybavení nám podstatně usnadní pořádání dalších kulturních akcí pod širým nebem, protože jak jistě víte, pořádání akcí ve vnitřních prostorách je v Bohumilicích vzhledem k malé kapacitě školního klubu téměř nemožné. Tedy s výjimkou akcí menšího rozsahu, jako jsou například bohumilický košty. Zvláště hrdí jsme pak na to, že se nám v rámci projektu podařilo ušít několik dámských i pánských pracovních krojů, a to na základě starých fotografií, vzpomínek pamětníků a popisech z knih o historii Kloboucka. Za šitím krojům jsou stovky hodin drobné mravenčí práce při vyšívání a výsledek je překrásný, jak jste sami měli příležitost vidět 18. července 2015 na Sousedských dnech.

O programu Sousedských dnů se nebudu příliš rozepisovat, nakonec, měli jste příležitost jej shlédnout v minulém čísle Větrného mlýna. Ráda bych však vzpomenula veselé hraní Dambořanky, krojovanou besedu v nových krojích, otevřené sklepy v Pavlovínu, skvělé a dech beroucí vystoupení skupiny Equidance včetně klisny Arwen a především několik silných momentů, mezi které rozhodně patřila příprava místního hřiště v předvečer akce. Toho večera se jižně pod Brnem prohnala velmi silná bouřka a zcela ochromila přípravu naší akce. Připravené vybavení jsme nacházeli různě po okolí, vše smáčeno mohutnými přívaly vody a polámáno silným větrem. Večer v 21:30 jsme však místní občany prostřednictvím místního rozhlasu požádali o pomoc v této naprosto vyhrocené situaci. A víte, jaký byl výsledek? V den konání akce, již před pátou hodinou ranní, se na místě konání akce sešlo množství skvělých lidí, kteří přiložili ruce k dílu a vše nám do začátku akce v 9:00 pomohli perfektně připravit. Páteční bouřka nám akci neuvěřitelně zkomplikovala, škody dosáhly desítek tisíc. Hřeje nás však pocit, že to, co v naší komunitě děláme, má opravdu smysl. Lidé k sobě mají blízko a vždy jsou ochotní podat pomocnou ruku, zvláště v krizových situacích. A za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Dále bychom rádi připomněli okamžik, kdy jsme na Sousedských dnech coby krojovaná chasa společně s našimi krásnými krojovanými ženáči zpívali píseň „V dědině malé“, která byla napsána speciálně k příležitosti Sousedských dnů. Tato ryze bohumilická písnička vyjadřuje lásku k rodnému kraji, ke svým předkům a ke svým kořenům. Spousta našich rodáků ji tak zajisté vnímala, což potvrdilo mnoho zvlhlých očí. I my, v roli jejích zpěváků, jsme při zpěvu cítili silné mrazení. Nezpívala ústa, zpívalo srdce. Jsme hrdí obyvatelé Bohumilic, ochotní nadále udržovat a ctít tradice našich babiček a dědečků. Pomáhejte nám v tom, prosím.

Na závěr bych touto cestou jménem výboru spolku Přátelé Bohumilic chtěla poděkovat za podporu všem lidem, kteří se na akci podíleli. Panu starostovi Ing. Lobpreisovi za podporu nejen finanční, ale i materiální, společnosti Pavlovín za perfektní spolupráci a výborné víno, Dambořance za vynikající zábavu, skupině Equidance za jedinečná vystoupení a také naším kamarádům a kamarádkám, kteří byli o Sousedských dnech součástí krojované chasy. Největší poděkování však chci věnovat těm, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací celého tohoto projektu, ať už na Kutilských dílnách, či na Sousedských dnech jako takových. Sousedské dny byly výsledkem nezištné spolupráce velkého množství obyvatel Bohumilic a my věříme, že právě toto je správná cesta pro udržování tradic a společenský život obce. Snad nám to bude do budoucna dobrým příkladem.  

 

V Bohumilicích dne 23. září 2015, Marie Adámková

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (hlasů: 5)