Předvolební slovo bohumilickým občanům

Vážení spoluobčané,

již mnoho let nás všechny trápí dlouhodobý problém Bohumilic, kdy naše místní část nemá v zastupitelstvu města svého vlastního zástupce. Tento problém neřeší ani sympatizace s Bohumilicemi ze strany některých zastupitelů Klobouk, ani účast na zastupitelstvu některých občanů Bohumilic. Stávající situace pak negativně ovlivňuje nejen činnost našeho spolku (již od počátků v r. 2009), ale i běžný občanský život a bohužel také údržbu a péči o Bohumilice. Jediným možným a dlouhodobějším řešením je volba svého vlastního zastupitele, zodpovědného člověka z našich řad, úzce napojeného na spolek Přátelé Bohumilic, za kterým bude stát silná strana s dalšími férovými a Bohumilicím nakloněnými osobnostmi. Společně pak mohou hájit zájmy Bohumilic a udržet jejich menšinové postavení v rámci města. 

 

Z výše uvedených důvodů v nadcházejících komunálních volbách jménem spolku Přátelé Bohumilic oficiálně podporujeme jedinou stranu, která se aktivně zajímá o problémy Bohumilic. Stranu, která je spolehlivým partnerem našeho spolku a diskuzí s našimi občany hodlá naše problémy skutečně řešitStranu, která si body týkající se Bohumilic do volebního programu nepíše sama jen proto, aby nalákala bohumilické voliče, tak jako všechny ostatní strany. Stranu, jejíž členové nás v naší obci skutečně navštěvují, ptají se, jaké máme problémy a snaží se nám pomoct s jejich řešením. Právě takovou stranou je volební uskupení nezávislých kandidátů STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO MORAVU. Za toto uskupení jsme nominovali svého vlastního kandidáta, kterým je manažerka našeho spolku, Marie Kotasová Adámková. 

 

Věříme, že během působení spolku od roku 2009 se Vám v Bohumilicích žije lépe. Snažíme se o udržení kulturně společenského života, údržbu obce a hájení zájmů Bohumilic. V uplynulých letech jsme svou dobrovolnou a někdy velmi náročnou prací mnohokrát my i naše kandidátka dokázali, že nám na Bohumilicích i na Vás všech velmi záleží. Bohužel, bez podpory města je fungování našeho spolku a hájení zájmů Bohumilic čím dál tím více složité. V uplynulých komunálních volbách jsme se již několikrát snažili za Bohumilice postavit své vlastní kandidáty, ovšem neochota stran je umístit na přední pozice vedla znovu jen k tomu, že žádný z kandidátů do zastupitelstva zvolen nebyl. Tentokrát je situace jiná. Naše kandidátka kandiduje na přední pozici (2. místo) a stojí za ní silná, jednotná strana. Z tohoto důvodu Vás prosíme: podpořte Bohumilice, jejich rozvoj a náš spolek tím, že se budete účastnit komunálních voleb ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018 a svůj hlas dáte uskupení nezávislých kandidátů STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO MORAVU. 

 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu!

 

S přátelským pozdravem, výbor spolku Přátelé Bohumilic

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (hlasů: 1)