Zpráva o činnosti spolku během roku 2018

Hned v prvních dnech roku přišla nabídka od Místní akční skupiny (MAS) Hustopečsko, zažádat si o dotaci na opravu komunitních center. Výbor spolku se rozhodl využít této dotace pro výměnu oken a dveří na školním klubu. Protože budova patří městu, nejprve jsme oslovili starostu, jestli by tato akce byla možná. Překvapil nás tím, že už o dotaci ví, že je zbytečné dávat na starou budovu nová okna, že město vytvoří projekt na výstavbu nové budovy a zažádá o dotaci samo. Na nás bylo přesvědčit zastupitelstvo, aby tento projekt schválilo a zaručilo se dofinancováním z městského rozpočtu. Tři členové výboru se tedy zúčastnili 1. února zasedání zastupitelstva, kde vysvětlili důvody pro výstavbu nové budovy. Zastupitelé žádost prodiskutovali a většinově schválili. První krok byl tedy učiněn, ale spousta práce a změn byla před námi. O současném stavu projektu nás bude informovat zpráva z radnice.

10. února se konal Ostatkový průvod zakončený tradičně v klubu na Vepřových hodech. Akce se povedla i přes nízkou účast domácích. Ani masek nechodilo po vesnici mnoho. 18. února se konala členská schůze, na které jsme se ohlédli za činností v roce 2017 a naplánovali akce na rok 2018. V sobotu 24. března jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko, která má za úkol povzbudit občany k tomu, aby nebyli lhostejní, jak vypadá okolí jejich bydliště. My jsme si dali za úkol uklidit nepořádek kolem příjezdových cest do obce a posbírat po obci staré železo. Ráno se na sraz dostavilo osm dospělých brigádníků a čtyři děti. I přes tuto malou účast jsme úklid zvládli a pak nás čekal výborný gulášek v klubu. V tento den se v Praze na Žofíně konal Moravský krojovaný ples. Naši obec zde reprezentovaly dva krojované páry. Hned následující den, v neděli 25. března jsme do klubu pozvali naše dříve narozené občany, pro které zde byla připravena přednáška o Turecku v podání Martina Zvonaře. Občerstvení připravil Zdeněk Doležal a bylo co ochutnávat. Zbytek odpoledne jsme strávili u několika kol hry AZ kvíz. Další akcí byl 29. dubna již druhým rokem pořádaný výšlap kolem Bohumilic. Trasa byla zvolena přes vinohrady směrem na Klobouky a Hostěrádky a přes les zpět do Bohumilic. Po krásné vycházce bylo v klubu připraveno občerstvení, táborák a pálení vybraných čarodějnic. Po této úspěšné akci nás ve výboru napadlo taková setkání zopakovat. Nakoupili se makrely, pivo a v květnu, červenci, srpnu a září jsme se mohli sejít na posezení s grilováním. Protože u nás není hospoda, jsou to jedny z mála příležitostí se setkat.

22.července se konala členská schůze. Při ní jsme informovali členy o stavu žádosti dotace na výstavbu klubu, naplánovali hodovou zábavu a prodebatovali další akce. V polovině srpna se konala brigáda na odvlhčení stěn hasičky, kterou má náš spolek pronajatu a využívá ji jako sklad. Hody vyšly na sobotu 1.září. Protože se nedomluvila žádná chasa – svobodná ani ženáčská – připravila se pouze večerní hodová zábava. Počásí bylo ten den vrtkavé, chvíli pršelo, pak se ukázalo sluníčko, ale předpověď na večer byla špatná. Muzikanti sice přijeli, ale v takovém nečase odmítli hrát, takže zase odjeli. I přes neustálý déšť se sešlo asi padesát skalních příznivců bohumělských hodů, proto se otevřel výčep a po společné domluvě se prodávala i tombola. Jarda Zvonař přinesl aparaturu, na parket se postavil stan a mohlo se i tancovat. Před půlnocí nám déšť ustal. Nálada byla tak skvělá, že se společnost rozcházela ve dvě hodiny ráno spíše z donucení.

Na podzim se konaly volby do městského zastupitelstva. Abychom za Bohumilice získali zástupce, podpořil výbor spolku Marii Adámkovou Kotasovou v její kandidatuře. Při volbách získala velkou podporu občanů a stala se dokonce radní. 8. prosince jsme se v klubu setkali s nově zvoleným starostou Klobouk panem Pavlem Volkem. 14. listopadu naši členové uskutečnili akci k oslavě stoletého výročí vzniku republiky. K datu 28. října se konalo mnoho akcí v okolí, proto jsme s oslavou trochu počkali. Bylo také třeba uklidit okolí pomníku, proto se po obědě vyhlásila brigáda. Večer prošel obcí lampionový průvod, u pomníku se položil věnec a zasadila se lípa svobody. V prosinci se naše obec již tradičně zapojila do akce Česko zpívá koledy a třetí adventní neděli pořádal spolek setkání pod vánočním stromem. Připraven byl vánoční fotopříběh, zazpívali mužáci z Dambořic a Bošovic. Pro osvěžení a zahřátí se podával svařák.

Aleš Skulínek

Zatím nehodnoceno.