Zpráva o činnosti spolku během roku 2019

Tato zpráva by měla členům i občanům připomenout akce konané v Bohumilicích za loňský rok. Některé Vám utkvěly v paměti a jiné si rádi připomeneme. Začátkem roku proběhla schůzka na Kloboucké radnici s panem starostou, kde jsme se za určitých podmínek zavázali k dobrovolnické pomoci při přestavbě klubu. Tato schůzka vzbudila naději. Členská schůze byla koncem ledna. Zhodnotili jsme práci spolku a naplánovali si akce pro zbytek roku. Na ostatkovou sobotu se konaly vepřové hody, tentokrát bez průvodu masek. Návštěvnost byla dobrá, pro obveselení jsme si pozvali harmonikáře. Na jaře se podařilo sehnat a zasadit novou a větší lípu, která nahradí stromek zasazený ke stoletému výročí. Zbytky bývalého oplocení pomníku jsme věnovali bošovským hasičům do sběru železa. Akce ukliďme Česko, ukliďme Bohumilice se setkala s větším zájmem lidí než předloni, proto se nám podařilo uklidit nejen příjezdové cesty k obci, ale i některé staré skládky v okolí. Za odvoz odpadků děkujeme p. Vránovi.

Výšlap kolem Bohumilic, plánovaný na konec dubna se z důvodu nepřízně počasí nekonal, povedlo se pouze udělat posezení v klubu u táboráku. Po předloňském fiasku hodové zábavy kvůli silnému dešti a tedy nutnosti odvolat kapelu, se ta loňská vydařila jak z pohledu počasí, tak návštěvnosti. Krásně nám zahrála DH Šardičanka. Velký dík patří Petrovi Mazancovi za májku a Lence Kovářové za perfektní zvládnutí výčepu.

Náš spolek získal z nadačního fondu Avast dotaci na herní prvky dětského hřiště. Aby tyto prvky mohly být umístěny, bylo třeba nejprve zbudovat oplocení. Město poskytlo materiál, Bošovští hasiči přivezli v cisterně vodu na betonování a po několika brigádách je hotovo. Velký dík patří Zdeňku Pučálkovi za uměleckou úpravu branky. Koncem října jsme pozvali do klubu dříve narozené spoluobčany, kteří si napřed prohlédli staré fotky Bohumilic, pak jsme hráli hru Český film a poté přijela zahrát cimbálka Denica, která nás potom bavila celý večer.

Ke třicátému výročí sametové revoluce se konal lampiónový průvod k pomníku u hřiště. Svaťa Suchánek a Vlastik Šedivý se od podzimu ve volných chvílích věnují výrobě kiosku pro výčep. Ten se buduje hlavně kvůli letošnímu sjezdu rodáků, ale bude i pro další akce. Jako již tradičně jsme se setkali dvakrát v adventním období. Nejprve druhou adventní neděli při zpívání pod Vánočním stromem, kde vystoupili Mužáci z Morkůvek a Nosislavi, podruhé jsme si zazpívali sami na akci Česko zpívá koledy. Připojili jsme se také k štěpánskému výšlapu do Skřípova, který je pořádán našimi bošovskými kamarády.

Výbor spolku Přátelé Bohumilic

Zatím nehodnoceno.