Členská schůze spolku

Vážení členové spolku Přátelé Bohumilic,

jménem výboru spolku Vás srdečně zveme na 1. členskou schůzi, která se bude konat dne 31.10.2021 od 17:00 v prostorách modlitebny Církve bratrské.

Vzhledem k dlouhodobému problému neúčasti mnoha členů na schůzích, a následné nemožnosti členské schůze se usnášet, Vás velmi prosíme o účast. V opačném případě prosíme o omluvení se z členské schůze osobně či formou SMS předsedovi spolku (Jakub Kotas, tel. 773 940 703).

Program:

1. Zahájení a schválení programu členské schůze

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Volba revizora spolku

4. Návrhy řešení neusnášeníschopnosti z důvodu neúčasti dlouhodobě neaktivních členů na schůzích

5. Schválení nových stanov spolku

6. Návrh činnosti spolku pro období 1.11.2021 – 31.12.2022

7. Zpráva z radnice

8. Diskuze

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

www.bohumilice.info