3. členská schůze spolku

Vážení členové spolku Přátelé Bohumilic,

jménem výboru spolku Vás srdečně zveme na 3. členskou schůzi, která se bude konat jakožto schůze výroční, a to v neděli dne 19.2.2023 od 17:00 v prostorách Komunitního centra. Dovolujeme si připomenout, že účast na členských schůzích je povinností členů plynoucí ze stanov spolku. Pokud se schůze nemůžete účastnit, prosíme o omluvení se z členské schůze osobně či formou SMS předsedovi spolku (Jakub Kotas, tel. 773 940 703).

 

Program:

  • Zahájení a schválení programu členské schůze
  • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Volba dvou nových členů výboru spolku
  • Zpráva o činnosti spolku v roce 2022
  • Pokladní zpráva
  • Revizní zpráva
  • Návrh činnosti spolku pro rok 2023 vč. plánu kulturních akcí
  • Různé
  • Diskuze
  • Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!