Aktuálně ze spolku

Ačkoliv konání Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic je ohroženo, ve spolku se stále něco děje. Zajímá vás co? Například jsme právě odeslali žádost o dotaci na vybudování workoutového hřiště pro mládež vedle nově vybudovaného dětského hřiště. Jakmile počasí a epidemiologická situace dovolí, na hřiště budou doplněny další herní prvky, instalovány lavičky a v případě získání dotace na workoutovou sestavu bude v létě navíc instalována sestava i s workoutovou hrazdou.