Antonín Kolek

Malíř pokojů, učitel, fejetonista, ale především vynikající autor historických románů. Řeč je samozřejmě o známém rodákovi z Bohumilic, panu Antonínu Kolkovi. Narodil se 8. července 1895 v písmácké rodině. Jeho otec byl nadaným malířem milujícím literaturu, matka pocházející z Klobouk zase dobrou zpěvačkou a znalkyní lidových zvyků a krojů.

Kolek navštěvoval školu v Bohumilicích a poté v Kloboukách, kde byly znatelné stopy po bratřích Mrštících i po Herbenovi. Po škole se však kvůli nedostatku financí v rodině vyučil malířem pokojů. Od roku 1913 studoval učitelství na katolickém učitelském ústavu v Praze – Bubenči, nicméně brzy začala 1. světová válka a Kolek v srpnu 1916 narukoval na haličskou frontu a poté do Karpat na italskou frontu. Složil válečnou maturitu a po válce začal pracovat jako učitel. Působil v Charvatské Nové Vsi, ve Ždánicích, ve Zlechově a v Mokré, natrvalo se usadil až v Rosicích.

Již jako student se Kolek učil středověkou i dnešní němčinu, latinu, starou češtinu, polštinu a francouzštinu. To mu umožnilo osobní studium různých pramenů, které byly nejdůležitějšími podklady jeho práce. Právě obrovský důraz kladený na fakta činí jeho díla zcela věrohodná.

Roku 1930 vyšel v Moravském kole spisovatelů významný Kolkův historický román O klíče markrabství. 1971 titul vyšel znovu, ale jen v malém nákladu a za protektorátu kniha byla spolu s dalšími tituly vyloučena z obecních knihoven. Za 2. světové války vznikla kniha Proti nim (Proti národu německému) obsahující 3 díly: Před bouří, Povstání a Opuštěná země. Kniha byla vydána až roku 1971. Dalšími známými knihami jsou Babuška či Hermada - obrázek z italské fronty.

Antonín Kolek se věnoval nejen tvorbě historických románů, ale i různým článkům, obrázkům, črtám. Sbíral lidové poutní písně a svým dílem pravidelně přispíval do mnoha novin a časopisů. Dokonce působil v Rosicích jako konzervátor Státní památkové péče. Velkou pozornost si zaslouží i jeho studie o okolních obcích – o Bošovicích, Žarošicích, Čejkovicích, Mutěnicích a dalších.

Antonín Kolek zemřel 19. července 1983 v Rosicích.

 

Na závěr uvádíme věnování z Kolkovy knihy Hermada:

"Památce Vaší, drazí kamarádi, kteří jste se nevrátili a zapomenuti svými i cizími dřímete v cizině věčný sen, věnuje autor."

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (hlasů: 6)