Kaple sv. Alžběty

Typickou dominantou Bohumilic je kaple svaté Alžběty stojící na návsi. V dřívějších dobách na jejím místě stávala stará zvonice, která však byla zbořena a proto lidé postavili tuto novou kapli. Vysvěcena byla 4. září 1904.

Po válce Kaple v ziměbyla věž kaple proděravěná střepinami granátů a interiér byl dosti vlhký. Místní lidé provedli sbírku na úhradu nákladů oprav a kolem roku 1950 byla kaple od základů opravena. Lidé věž natřeli, otloukli stěny, obložili je a zaomítali elektrické vedení. Práce tehdy probíhaly v letních měsících a ještě na hody nebyla rekonstrukce zcela hotova. Vymalování se kaple dočkala až v květnu 1951.

  Roku 1957 byly přistavěny přístavky po obou stranách vchodu. Jeden přístavek ukrývá točité schodiště na kůr a ve druhém je zpovědnice. Roku 1981 se rekonstrukce dočkal i interiér kaple. Do kaple byly umístěny řezby z lipového dřeva od Jana Floriana ze Staré Říše.

V letních měsících roku 1989 byla kaplička znovu opravena. Místní věřící ji opět nalíčili, natřeli okna a zabudovali nové dveře. Oprav a nového nátěru se dočkala i báň společně s okapy. Vzrostlé keře v okolí lidé vysekali a vysadili jehličnany, které zde zůstaly až do roku 2009.

Roku 1992 byly do kaple nainstalovány nové varhany a novým varhaníkem se stal Jiří Mazanec. Od srpna 1993 až do června 2018 působil v římskokatolické farnosti Klobouky u Brna (a tedy i v Bohumilicích) kněz František Trtílek. V březnu 2011, za působení kněze Františka Trtílka, byla navíc rekonstruována střecha kaple. Od června 2018 působí v Bohumilicích kněz Petr Šikula. 

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (hlasů: 7)