Kronika

Osudy našich kronik jsou zajímavé a mnohdy až tajemné. Některé z nich se ztratily za nevyjasněných okolností a byly zpětně dopisovány.

Do roku 1939 psal první kroniku Bohumilic pan Josef Huták. Tato kronika se však bohužel v době okupace ztratila. Po roce 1945 ji psal pan Antonín Stejskal, řídící učitel v Bohumilicích pocházející z Němčan. Kroniku psal až do roku 1988, kdy se však odstěhoval do Troubska a kroniky převzala paní Zdenka Majerová. Zapsala rok 1988 a 1989, ovšem 1990 se kronika při předávání dokumentace občanského výboru do Klobouk a do státního archivního muzea Mikulov ztratila a dodnes se nenašla. Dnes již těžko zjistíme, jestli se jednalo o nešťastnou náhodu či o podivný záměr. Čteme-li však slova kronikářky Zdenky Majerové, přikláníme se spíše ke druhé možnosti:

Pevně však doufám, že se později někde, nebo u někoho, najde. Byla by škoda, aby se tak vzácná kniha nenašla. Ptám se: Kdo tím chtěl zakrýt minulost naší obce?

Údaje z let 1988 a 1989 paní Majerová zpětně dopsala podle svých zápisků, které měla schované jakožto podklady pro zápisy do kronik. Od roku 2004 se kronice na přání města Klobouky u Brna věnuje paní Růžena Halámková, přičemž veškeré zápisy jsou konzultovány se zástupcem obce.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.2 (hlasů: 6)