Knihovna Bohumilice

Místní knihovna Bohumilice se nachází v prostorách bývalého školního klubu. V příjemném a vybaveném prostředí můžete využívat všech služeb, které knihovna nabízí, počínaje půjčováním knih, přes používání internetu až po účast na pořádaných akcích.

 

Nová knihovna

Knihovna BohumiliceKnihovna Bohumilice je od 9. září 2010 pod taktovkou paní knihovnice Ludmily Adámkové. Půjčovní doba byla stanovena na čtvrtek od 17:30 do 19:00, čímž knihovna vychází vstříc dětem i dospělým, kteří se domů ze školy či ze zaměstnání dostanou až v pozdních večerních hodinách.

 

 

 

Co Vás v knihovně čeká?

 1. Knihy: Kromě klasické beletrie, detektivek, romantické literatury a knih pro děti v knihovně najdete mnoho knih odborných, ať se již jedná o lékařství, chovatelství, historii, kulturu, přírodní vědy a podobně. Zejména studenti určitě ocení, že knihovna nabízí také naprostou většinu knih zadávaných jakožto povinná školní četba.
 2. Časopisy: Knihovna pravidelně odebírá mnoho titulů z nejrůznějších oborů. V knihovně najdete časopisy pro děti, mladé slečny, tituly o moderní vědě, módě, zahrádkářství a mnoho dalšího. 

Knihovna Bohumilice

 

 

 

Knihovna dále nabízí:

 • Výměnný fond: tj. pravidelné půjčování knih z fondu Městské knihovny v Břeclavi
 • Meziknihovní výpůjční služba: knihovna Vám žádanou knihu, která v Bohumilicích není dostupná, objedná z jiné knihovny pouze za cenu poštovného
 • Rezervace knih a časopisů: požadovanou knihu či časopis si můžete rezervovat
 • ... a navíc pravidelné akce pro děti v podobě různých soutěží rozvíjejících jejich znalosti

 

Knihovna Bohumilice

 

 • Těšíme se na Vás každý čtvrtek 17:30 - 19:00 !

 

Kontakt: knihovna@bohumilice.info

 


 

  Zprávy z knihovny

   

  • listopad 2013

  Knihovna Bohumilice vypsala dětskou soutěž o nejlepšího čtenáře ! Více informací v knihovně. Vyhlášení 14.11.2013. Foto v galerii.

   

  • březen 2012

  Knihovna v Bohumilicích je od září 2010 otevřena každý čtvrtek od 17.30 hod do 19.30 hod. Je tedy v provozu již delší dobu a tak bychom chtěli zhodnotit, jak knihovna funguje.

  Knihovnu navštěvují jak děti školou povinné, mládež, tak i starší lidé. Přísun nových knih je zajišťován prostřednictvím výměnného fondu z Městské knihovny v Břeclavi. Knihovna také odebírá několik časopisů, o které je vždy velký zájem.

  Návštěvnost knihovny je také ovlivněna čtvrtečním setkáváním stárků, kteří se schází v prostorách školního klubu vždy v podvečerních hodinách, takže se nikdy neopomenou v knihovně zastavit.

  V knihovně je také možné shlédnout výrobky dětí, které si vyrábějí v dílnách pro ně připravované pod taktovkou stárků.

  Do takto příjemného prostředí se vždy všichni rádi vracejí.

   Ludmila Adámková

  knihovnice

  Pořádané akce

   

  Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (hlasů: 13)