Bohumilické hody po 27 letech

Stárky

Budete-li projíždět Bohumilicemi, za kaplí sv. Alžběty si zajisté povšimnete něčeho podivného. Něčeho, co v Bohumilicích nikdo neviděl dlouhých 27 let: štíhlý bělavý kmen s opentlenou korunou, který napovídá, že se zde konaly hody.

 

 

Chasa

 

 

Hodové období v Bohumilicích započalo již ve středu 31. srpna, kdy se bohumiličtí stárci a další dobrovolníci nejen z řad ostatní bohumilické mládeže ráno sešli s dostatečnou zásobou vína a burčáku, aby vyrazili do lesa pro máju. Ve chvíli, kdy jsme se s pracanty sedícími na vlečce traktoru loučili jsme ještě netušili, že přijedou brzy po poledni a navíc v poměrně povznesené náladě. A tak zatímco mladí stárkovští pomocníci za kaplí kopali díru na máju, bujarý zpěv stárků ohlašoval její příjezd.

 

Chystání májePo menší svačině se všichni vrhli na přípravu máje a v tomto pracovním tempu se brzy přiblížil večer. Další den stárky zdobily jednak hlavní máju a jednak malou máju, která byla následně umístěna do středu parketu. Odpoledne pak celá vesnice máju společnými silami postavila, a to pomocí tyčí a lan. Stárci se svými stárkami pod postavenou májou zazpívali a stárkům brzy započalo hlídání máje. Od pátečního rána pak za kapličkou probíhaly finální přípravy: Chystání parketu, zdobení návěsu, příprava stolů a lavic, ohrazení a mnoho dalšího. V budově bývalého školního klubu se mezi tím odehrávaly poslední estetické úpravy hodové výstavy.

 

Po všechny tři předhodové dny stárci pracovali dlouho do noci. Proto si v sobotu po zásluze odpočinuli až do 10. hodiny ranní, kdy už byl dávno v plném proudu jarmark řemeslných výrobků. O půl jedenácté se bohumiličtí stárci spolu s dechovou hudbou Dambořanka pod taktovkou pana kapelníka Mayera a pod pražícím sluníčkem vydali zvát Bohuměláky na hody. Hned na začátku muzika se stárky nabrala tradiční skluz ve sklepě, avšak i přesto stárci všechno perfektně stíhali. Navštívili každý bohumilický dům, tam či onam si zobli drobného občerstvení, tancovali, rozdávali rozmarýnky a zkrátka roztančili a rozveselili celé Bohumilice.

 

 U první stárky

Jakmile skončilo zvaní, chlapci i děvčata se sešli před domem 1. stárky, Peťky Adámkové. Zde 1. stárek, Kuba Kotas, pracně smlouval se stárčinými rodiči, aby mu ji na hody vůbec dali. Nakonec mu ji však dali a tak se stárci vydali na dolní konec obce, odkud vedl krojovaný průvod, kterého se účastnili krom stárků, stárek a veselého sklepníka Vlastika Juřiny také krojované děti. Průvod byl opravdu krásný a stárci jej zakončili zpěvem u někdejší požární zbrojnice. Odtud se všichni vydali pod máju, kde stárci předvedli své taneční umění a následně započala volná odpolední zábava.

U hasičky

 

Večerní hodová zábava se konala od 20. hodiny. Ve 21:00 za bujarého juchání slavnostně nastoupili stárci. Chlapci po bocích děvčat předvedli svůj vybroušený verbuňk, děvčata zase své překrásně naskládané sukně. Po nástupu nesmělo chybět několik písniček a samozřejmě sóla s rodiči stárků.

Nástup stárků

Vynášení - 3. pár

 

 

 

 

 

 

 

Po sólech stárci začali zavádět, což bylo vzhledem k velké návštěvnosti hodů na pořádný kus večera. Po zavádění následovala volná zábava (proložená zpěvem stárků) a nutno podotknout, že byla velmi veselá: Dambořanka hrála skutečně skvostně, stárci byli veselí, vína bylo dost a tak si večer všichni příjemně užívali.

Před půlnocí přišla řada na vynášení stárků, což bylo vzhledem k pokročilému večernímu času a dostatku vína skutečně namáhavé. Oproti původním obavám stárek však z židle žádná naštěstí nespadla, stejně tak jako nám nespadl sklepník z máje a tak bylo vše zvládnuto bez újmy na zdraví. Po půlnoci se stárky již svlékly z pevně stáhnutých krojů a všichni se dále veselili až do rána. Někteří hosté pod májou dokonce přespali – a proč by taky ne. Počasí bylo velmi příjemné, dlouho se zpívalo a všichni byli spokojení, že hody dobře dopadly. 

Slavnostní mše

Navzdory sobotní zábavě trvající až do nedělního rána se v neděli ráno několik pracantů sešlo pod májou, aby byl prostor uklizený před slavnostní bohoslužbou konanou v místní kapličce. Po obědě se pod májou opět začali scházet hosté, a to proto, že nám do Bohumilic po roce zase přijela zahrát cimbálová muzika Primáš. Nedělní odpoledne nám svým vydařeným vystoupením navíc zpestřil dětský folklorní soubor Fěrtůšek z Klobouk a tak bylo o dobrou zábavu postaráno i v neděli.

 

* * *

 

Na závěr bychom jménem bohumilických stárků chtěli poděkovat především dechové hudbě Dambořanka a všem jejím muzikantům za to, že do Bohumilic přijeli, za to, že hráli tak krásně a za to, že u nás byli rádi. Velký dík patří také klukům z Primáše, kteří nás neodmítli a přijeli i přesto, že za sebou měli vskutku perný víkend. Na neposledním místě si obrovské poděkování zaslouží všichni, kteří na hody přijeli, všichni, kteří nám do kasičky hodili peníz „na muziku“ a také všichni, kteří nás celou dobu podporovali, zvláště pak naši rodiče.

Myslím si, že jménem všech obyvatel Bohumilic mohu navíc poděkovat těm, kteří nám umožnili hody vůbec uspořádat: Především nadaci VIA, která bohumilické hody v rámci programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ podpořila částkou 35.000 Kč. Dále obci Klobouky u Brna, obci Dambořice a jmenovitě pak klobouckému panu starostovi Ing. Zdeňku Lobpreisovi za pomoc finanční, materiální a také za cenné rady a doporučení. Vážíme si toho, že jsme hody mohli po 27 letech uspořádat a pevně věříme, že jsme „Bohumilickými hody po 27 letech“ úspěšně započali novou a úspěšnou štafetu bohumilických hodů.

 

 


 

1. pár: Jakub Kotas & Petra Adámková

1. pár

 


 

2. pár: Vít Suchánek & Renata Skulínková

2. pár

 


 

3. pár: Filip Suchánek & Klára Šedivá

3. pár

 4. pár: Vít Hovězák & Marie Adámková

4. pár

 


 

5. pár: Radek Kratochvíl & Klára Brustová

Radek & Klára

 


 

Sklepník: Vlastimil Juřina

Sklepník Vlastik

Bohumilické hody po 27 letech
Bohumilické hody po 27 letech
Bohumilické hody po 27 letech
Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (počet hlasů: 3)