Vánoční čas v Bohumilicích

Mikulášská diskotéka 2010Rok 2010 je dávno pryč, avšak v Bohumilicích na něj stále vzpomínáme a ještě dlouho vzpomínat budeme. Od jeho začátku jsme se v Bohumilicích začali více setkávat, ať již při plánování různých činností občanského sdružení či na místních kulturních akcích. Krom toho, rok 2010 sblížil mnohé z nás. Kluci a holky z řad mládeže vytvořily skvělou partu, která je schopná a ochotná ledacos vymyslet a zorganizovat nejen sami pro sebe, ale i (a to je nejdůležitější) pro ty nejmenší z Bohumilic. Myslíme si totiž, že právě přístup dětí a mládeže ke kultuře, folkloru a tradicím je spolu s kamarádstvím a ochotou něco dělat pro druhé nadějí na to, že se v Bohumilicích bude pořád něco dít.

Přípravy na vánoční období v Bohumilicích probíhaly již od začátku listopadu, kdy se děti a chasa se začali učit vánoční koledy zpívané 1. neděli adventní pod vánočním stromem. Před 1. nedělí adventní kluci postavili vánoční strom věnovaný rodinou Maláčovou a adventní čas v Bohumilicích započal.

Učíme se koledy (2010)

Vánoční strom

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílna I

 

První pořádanou akcí byly „Vánoční dílny I: vánoční dekorace“. Pod tímto názvem se skrývala rukodělná dílna na téma Vánoce, v rámci které si děti vyrobily vlastní adventní věnce, svícny, svíčky z včelího vosku, ozdoby z vizovického pečiva, nazdobily si květináče technikou decoupage a chasa pro ně navíc připravila výbornou svačinku.

 

Vánoční dílna I

Vánoční dílna I

 

 

 

 

 

 

 

O tom, že děti dokázaly vyrobit skutečně nádherné dekorace, které všechny maminky jistě potěšily, se všichni zájemci mohli přesvědčit 1. neděli adventní na Vánoční prodejní výstavě. Krom výrobků dětí si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky různých vánočních dekorací a tak se inspirovat pro vlastní tvorbu. Komu se však doma vyrábět nechtělo, vánoční dekorace včetně krásných svícnů si na výstavě mohl zakoupit.

Vánoční výstava

Po výstavě se větší část Bohumilic sešla za kapličkou u vánočního stromu, aby si poslechla tradiční vánoční koledy v podání dětí a chasy. Na zpívání se přitom přišlo podívat více než 100 dospělých návštěvníků, děti nepočítaje.

Zpívání

Předvánoční jarmark

 

 

 

 

 

 

 

Dne 2. prosince 2010 se bohumilická chasa aktivně účastnila předvánočního jarmarku pořádaného v ZŠ Klobouky u Brna. Chasa vlastnoručně připravila velké množství výrobků, jejichž zakoupením návštěvníci jarmarku přispěli na činnost OS Přátelé Bohumilic, konkrétně na organizaci kulturních akcí a rukodělných dílen pro děti.

Druhá neděle adventní roku 2010 připadla na 5. prosince, tedy na mikulášskou nadílku. Hned v odpoledních hodinách se děti začaly scházet v klubu, kde pro ně chasa připravila mikulášskou diskotéku se soutěžemi, hrami a nechyběla ani tombola. V tombole se objevily hračky, sladkosti, hlavolamy, drobné dekorativní předměty, voňavé pěny do koupele, knihy a tak si každý něco odnesl.

Mikulášská diskotéka 2010

Mikulášská diskotéka 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ve večerních hodinách v Bohumilicích začala řádit tlupa devíti čertů v čele s hrozivým Luciferem. Naštěstí se brzy objevil spravedlivý Mikuláš s andělem, kteří se postarali o to, aby čerti až na jedno zlobidlo nikoho neodnesli, ovšem na oplátku musely děti slíbit, že budou hodné. Jako hrozivé varování na ně přitom působil zlobivý kluk, který skončil v pytli a kterého si s sebou čerti nosili. Nakonec však byl propuštěn i ten nejzlobivější a všechny děti byly za své dobré skutky odměněny.

Mikulášská nadílka 2010Mikulášská nadílka 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Po první vánoční dílně a mikulášské diskotéce byla výhradněVánoční dílna II pro děti připravena ještě  jedna akce: „Vánoční dílna II: vánoční dárky“. Druhá vánoční dílna se konala třetí neděli adventní, avšak vzhledem k řádícím nemocem a také mrazivému a větrnému počasí se dílen účastnilo velmi málo dětí. S přítomnými dětmi jsme vyráběli například lampičky ze sklenic zdobených barvičkami na sklo, lojové šišky pro ptáky a velký úspěch mělo batikování. Po dílně jsme se všichni znovu sešli pod vánočním stromem, kde nám pěvecký sbor Izmael zazpíval mnoho krásných koled pocházejících nejen z naší republiky.

 

Izmael

Mužáci Dambořice

 

 

 

 

 

 

Adventní čas jsme završili 4. neděli adventní společně s Mužským pěveckým sborem z Dambořic. Mužáci zazpívali několik písní z jejich nového alba, mnoho tradičních vánočních koled a tak v Bohumilicích již podruhé slavili obrovský úspěch.

S končícím a pro Bohumilice tolik významným rokem 2010 jsme se rozloučili v úterý 28. prosince, kdy se konala poslední akce roku – vyrábění lampionků a vánoční pochod.

Lampiony 2010

Lampiony 2010

 

 

 

 

 

 

V odpoledních hodinách se chasa, děti a jejich rodiče sešli v bohumilickém klubu u voňavého vánočního cukroví, laminátoru a různých pestrobarevných papírů, aby si vyrobili vánoční lampionky na večerní pochod. Pod rukama dětí i ostatních zájemců o vyrábění tak vznikaly skutečně krásné lampiony se zimními motivy, jejichž krása se naplno ukázala večer po zažehnutí při pochodu zimní krajinou.

Lampiony 2010

Po pochodu chasa pro všechny zúčastněné připravila posezení s vánočním cukrovím, svařákem a horkým moštem pro děti. A protože se na trase naštěstí nikdo neztratil a ani nezapadl do čerstvých sněhových závějí, nakonec se v budově klubu všichni sešli, příjemně si popovídali a již nyní se všichni těšíme na příští rok, až se zase potkáme „na trase“.

 

* * *

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat mnoha lidem, kteří nás v naší předvánoční činnosti podpořili. Hned na prvním místě si obrovské poděkování zaslouží všichni obyvatelé Bohumilic a mnozí naši rodáci, kteří naše akce navštěvují, povzbuzují nás a nikdy na výstavě výrobků dětí nezapomenou hodit pár drobných do kasičky se vstupným dobrovolným.

Naše poděkování dále patří pěveckému sboru Izmael a Mužskému pěveckému sboru z Dambořic, kteří v Bohumilicích účinkovali v rámci Zpívání pod vánočním stromem. Krom sborů nás v rámci adventních akcí významně podpořila také paní Dagmar Urbanová ze Školního klubu při ZŠ Klobouky, paní Dana Bobková a dále pak někteří podnikatelé z blízkého okolí, kteří nám věnovali víno, sladkosti pro děti a skutečně obrovské množství výtvarného materiálu.

Na neposledním místě bychom jménem bohumilické chasy chtěli poděkovat panu starostovi Ing. Zdeňku Lobpreisovi, kterému vděčíme především za možnost nadále užívat budovu bývalého Školního klubu v Bohumilicích a také za opravy a úpravy vnitřních prostor, které byly provedeny na podzim loňského roku.

Advent 2010
Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (hlasů: 1)