Střípky Bohumilic

Občanské sdružení "Přátelé Bohumilic" s lítostí oznamuje, že nebyly odevzdány žádné soutěžní práce a Literární a výtvarná soutěž se tedy ruší. Věříme však, že v budoucnu bude o soutěž větší zájem a soutěžící budeme moci odměnit krásnými cenami.

Vyhlášení soutěže naplánované na neděli 6. června 2010 se tedy taktéž ruší, nicméně zbytek programu zůstává a tak si Vás dovolujeme pozvat na Hasičské odpoledne s večerním táborákem. O této akci budete včas podrobně informováni.

23. května 2010

 


 

"Střípky Bohumilic" je téma Literární a výtvarné soutěže vyhlášené v dubnu 2010 občanským sdružením Přátelé Bohumilic k příležitosti výročí 800 let Bohumilic. Na této stránce najdete kompletní pravidla soutěže, malou inspiraci a průběžně se zde budou objevovat jednotlivé soutěžní práce.

 

Pravidla soutěže

Soutěž je otevřena všem zájemcům a bude členěna do následujících kategorií:

 

A) Literární soutěž

 • Věková kategorie do 9 let (včetně)
 • Věková kategorie 10 – 15 let
 • Věková kategorie 16 let a více

 

B) Výtvarná soutěž

 • Věková kategorie do 9 let (včetně)
 • Věková kategorie 10 – 15 let
 • Věková kategorie 16 let a více

 

Literární a výtvarná soutěž budou hodnoceny každá samostatně a každý se může účasnit obou těchto soutěží, a to v jedné z uvedených kategorií dle věku. Literární soutěžní práce mohou být napsány v jakémkoliv stylu, stejně tak výtvarné soutěžní práce mohou být zhotoveny libovolnou technikou. Soutěžní práce musí souviset se zadaným tématem - tj. "Střípky Bohumilic".

 Jeden soutěžící může v jedné kategorii soutěžit i s více soutěžními pracemi obdobného charakteru a to tak, že předloží soubor prací pod jedním společným názvem. V případě prací, které spadají do shodné kategorie (například výtvarná část) ovšem jsou různého charakteru (např. kresba obchodu a model kapličky) vyplňte pro každou práci samostatnou přihlášku.

 Podepsané soutěžní práce prosím odevzdejte v místním obchodě u paní Mirky Suchánkové společně s vyplněnou přihláškou k soutěži, kterou si můžete vyzvednout v obchodě nebo si ji vytisknout z webových stránek Bohumilic

 

 • Termín odevzdání soutěžních prací: do 20. května 2010

 • Vyhlášení vítězů a předání cen: neděle 6. června 2010

 

Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou a vítězové, kteří se umístí na prvních místech v každé z kategorií budou odměněni krásnými cenami. Všechny soutěžní práce pak budou vystaveny na oslavě 800 let Bohumilic spojené se Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic ve dnech 19. - 20. června 2010.

 

Inspirace pro tvorbu

Jak bylo řečeno již v pravidlech soutěže, soutěžní literární i výtvarné práce mohou být jakéhokoliv charakteru. V literární oblasti je možno psát básně, povídky, vyprávění, úvahy, ... V oblasti výtvarné pak můžete malovat či kreslit jakoukoliv technikou, tvořit koláže, vyrábět, modelovat. Fantazii se meze nekladou. Jedinou podmínkou je, aby soutěžní práce nějakým způsobem souvisely s Bohumilicemi - se vztahem k domovu, lidem, přírodě, historii a s čímkoliv dalším, co vás v této souvislosti napadne.

Speciálně pro děti jsme jakožto inspiraci připravili následující témata a postupně se budou objevovat další:

 • Kdyby měly Bohumilice svého pana starostu, jaký by měl být? V tomto případě máme na mysli vlastního pana starostu, přímo pro Bohumilice. Měl by být hodný, nebo přísný? Jak by měl vypadat? Děti ho mohou popsat či nakreslit.
 • Bohumilické pověsti: K Bohumilicím se vážou různé pověsti, v nichž se objevují strašidla. Pověsti dostupné na těchto webových stránkách si děti mohou přečíst a budeme moc rádi, když nám děti nakreslí či vymodelují, případně vyrobí z látek a vlny bohumilická strašidla a to tak, jak si je představují. Pokud děti strašidýlka i pojmenují, bude to jen dobře.
 • V Bohumilicích je velké množství skutečně nádherných zákoutí. Najdeme je přímo ve vesnici, za vesnicí v polích, v blízkých sadech i remízech. Přitom každý člověk má právě to "své" místečko, kam rád chodívá a kde relaxuje: Babičky často odpočívají na zahrádce mezi záhony růží, dědečci vzpomínají na polích pod starými ovocnými stromy, kde si jako malí hrávali a co zažili, zatímco maminky s dětmi mají nejraději lesní palouky pokryté konvalinkami. A právě tady se skýtá příležitost pro děti nakreslit či popsat své oblíbené místo v Bohumilicích, případně o něm napsat básničku.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na garanta soutěže:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (počet hlasů: 2)