Zápisy ze členských schůzí občanského sdružení "Přátelé Bohumilic"

3.2.2019

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 22 ze 35 členů.

2) Zpráva o činnosti v roce 2018 (přednesl Aleš Skulínek)

3) Pokladní zpráva za rok 2018 (pokladník Jiří Mazanec)

4) Zprávy z radnice (Marie Kotasová Adámková)
Radní informovala členy o řešení dopravní obslužnosti Bohumilic, plánované výstavbě dětského hřiště vč. financování, projektu komunitního centra apod.

5) Zhodnocení plánu práce 2018 (Jan Vídeňka)

6) Návrh plánu práce pro rok 2019 (Svatoslav Suchánek)

7) Diskuse k plánu práce – doplnění o posezení u cimbálu v květnu 2019, umístění odolných lavek k pomníku padlých, příprava na sjezd rodáků 2020

7) Hlasování o plánu práce – pro 22 členů, proti 0 -> schváleno

8) Ukončení, rozloučení 


22.7.2018

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 26 ze 35 členů + 3 hosté.

2) Zpráva o probíhající činnosti v roce 2018 (přednesl Aleš Skulínek)

3) Pokladní zpráva za rok 2018 (pokladník Jiří Mazanec)

4) Příprava hodové zábavy: zábava se bude konat za kapličkou, zamluvená DH Šardičanka, vstupné 100,-Kč, provozem výčepu je pověřena p. Lenka Kovářová, večeři muzikantům hradí spolek; parket – žádost je podána, musí se vrátit hned v pondělí po hodech

5) Informace o projektu stavby nového komunitního centra – čeká se na výzvu MAS, průběžná kontrola stavu na obci. 

6) Diskuse: doplnění o akci posezení s grilováním makrel, výsadba lípy ke 100 letům ČR.

7) Ukončení, rozloučení 


18.2.2018

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 21 ze 34 členů + 1 host. 

2) Zpráva o činnosti v roce 2017, přednesl Aleš Skulínek.

3) Pokladní zpráva (pokladník Jiří Mazanec)

4) Zhodnocení plánu práce z r. 2017 (Jan Vídeňka)

5) Návrh plánu práce pro rok 2018 (Svatoslav Suchánek)

6) Diskuse k plánu práce – doplnění o ochutnávku vín v průběhu dubna, ustanovení svolávání členských schůzí 1x za čtvrt roku ve všední den, podány informace o dotaci na výstavbu nového komunitního centra

7) Hlasování o plánu práce – pro 21 členů, proti 0 -> schváleno

8) Ukončení, rozloučení (ke dni 18.2.2018 má spolek 34 členů)


12.2.2017

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 23 z 29 členů + 9 hostů. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Zpráva o činnosti v roce 2016, přednesl předseda Svatoslav Suchánek

3) Pokladní zpráva (pokladník Jiří Mazanec)

4) Zpráva o přijetí nových členů (Šedivá Hana, Hovězáková Marie, Hovězák František, Šedivý Luděk, Šeda Roman)

5) Návrh plánu práce pro rok 2017, přednesl jednatel Aleš Skulínek

6) Diskuse k plánu práce – doplnění o zájezd v průběhu května až června

7) Hlasování o plánu práce – pro 28 členů, proti 0 - schváleno

8) Ukončení, rozloučení (ke dni 12.2.2017 má spolek 34 členů)


24.7.2016

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 17 z 29 členů + 2 hosté. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Finanční zpráva o minulých akcích, pokladní zpráva (Jiří Mazanec)

3) Bohumilické krojované kalendáře 2017: M. Adámková zadá poptávku, výdělek na další činnost spolku

4) Krojovaná zábava
- hody se r. 2016 konat nebudou, místo toho krojovaná zábava
- hudba od 19:00
- informace se dají na web, bude vyhlášeno v okolních obcích
- krojovaní vstup zdarma
- výčep zajistí Aleš Skulínek, elektřinu Milena Pučálková, o parket požádána obec Dambořice
- pokladna: Jiří Mazanec, Danuška Všianská
- tombola: obálková metoda
- hlasování o umístění zábavy:
     a) hřiště: 11 hlasů
     b) dědina: 5 hlasů
     zdrželi se: 2

5) Brigáda v hasičce: 6.8. od 8:00

5) Setkání seniorů: 18.9.


31.1.2016

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze. Přítomno 21 z 28 členů. Přednesl Aleš Skulínek.

2) Zpráva o činnosti 2015 (Dagmar Hemerová), pokladní zpráva (Milena Pučálková)

3) Návrh na hlasování o budoucnosti spolku
a) ukončení činnosti a následné vypořádání majetku
b) pokračování v činnosti,volba nového výboru

4) Diskuze o návrhu, alternativy 

5) Hlasování o pokračování v činnosti pod vedením nového výboru: PRO 20 členů, PROTI 0, zdržel se 1

6) Volba nového výboru:
- zvolena volební komise ve složení Ludmila Adámková, Vlastislav Šedivý, Vlasta Vídeňková
- během volby Marie Adámková přednesla zprávu o činnosti spolku v letech 2009-2015
- byl zvolen nový výbor ve složení: Svatoslav Suchánek (předseda), Jan Vídeňka (místopředseda), Aleš Skulínek (jednatel), Jiří Mazanec (pokladník), Dagmar Hemerová (člen)

7) Dále byl zvolen dopisovatel do Větrného mlýna (Ludmila Adámková). Na pozici projektového manažera a správce webových stránek zůstává Marie Adámková.

8) Obnova členské základny:
- ze spolku vystupují členové: Brustová Klára, Zvonař Petr, Skulínková Renata
-  do spolku vstupují: Pospíšil Martin, Vídeňková Vlasta

9) Návrh plánu akcí na rok 2016:
Kulturní akce:  ostatkový průvod 6.2., košt vín (duben), dětské odpoledne s táborákem, setkání důchodců, hody (hodová zábava), advent
Pracovní akce: jarní úklid klubu, sběr železa, úklid prostoru za obchodem
Návrhy na činnosti požadované po obci v r. 2016
zastřešení zastávky, osvětlení prostoru kolem zastávky, oprava silnice na Pastvisku, zpevnění cesty u hřbitova

 


8.11.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Upřesnění programu adventních nedělí, organizace.

3) Smlouvy o zapůjčení krojů - připravené, již byla první vypůjčka.

4) Půjčování párty stanů: návrh 300,- Kč/víkend, na základě výpůjčkového sešitu. Zodpovědné osoby pí. Sáčková + p. Skulínek a Vídeňka.

5) Úklid klubu: průjezd, sklad, chodba před kuchyňkou, hlásící místnost. Konání individuálně dle domluvy. 

6) Úprava místa za starým obchodem: dohodnout se s p. Zvonařem. 

7) Oprava mezírky: domluvit v Kloboukách materiál, dále svépomocí.

8) Změna stanov spolku a sídla: bude se jednat, přijímány návrhy.

9) Valná hromada s volbou nového výboru proběhne 31. ledna 2016, čas bude upřesněn.

 


4.10.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Organizace podzimního úklidu ŠK - bude přivezen nábytek z hasičky z Bošovic, lavičky z průjedu budou odvezeny. Dlažba se ponechá za účelem oprav dvorku. 

3) Dále byl schválen předběžný plán adventních akcí 2015:
 - betlém ve školním klubu
 - 7.11.2015 podzimní brigáda
 - 29.11.2015 první neděle adventní se Svárovankou
 - 5.12.2015 Mikuláš
 - 13.12.2015 třetí neděle adventní se souborem Izmael
 - 20.12.2015 čtvrtá neděle adventní s Mužáky z Nosislavi, lampionový průvod, košt cukroví 

4) Bohumilické pracovní kroje - půjčování pouze v rámci obce. Správci krojů je jmenována jejich autorka Petra Adámková. Půjčovné stanoveno ve výši 200,- Kč / pánský kroj a 350,- Kč / dámský kroj; vždy oproti podepsání smlouvy. V případě znečištění krojů příplatek za vyčištění, v případě poškození pokuta. 

5) Přípojka el. proudu na místním hřišti - zjistit revize. 

6) Půjčování školního klubu pro soukromé akce - nečleni spolku 500,- Kč, členové a chasa zvýhodněná sazba 250,- Kč. 

7) Termín další schůze stanoven předběžně na 8.11.2015 od 17 hod. 

 


23.8.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze.

2) Vyjádření k situaci vztahů mezi spolkem a letošními stárky, dohoda o samostatné organizaci a financování hodů letošními stárky (spolek pouze oficiální záštita).

3) Sousedské dny Bohumilic - podána zpráva o akci, finance.

4) Byl schválen nákup dvou velkých párty stanů.

5) Spolek bere na vědomí informaci, že hody 2016 připadají na termín 3. září 2016. Je zamluvena DH Dambořanka a kroje u paní Vytrhlíkové v Krumvíři.

6) Termín další schůze stanoven předběžně na 20.9.2015. 

 


19.4.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Dodávka sloužící jako mobilní zázemí při pořádání akcí 

3) Sousedské dny Bohumilic - dotace z města: knihy, šití krojových košil, Dambořanka, plakáty, úprava webu

4) Otázka místního hřiště: povláčet? zrušit staré rozbité prolézačky, opravy komunikací, úklid a úpravy do Sousedských dnů; dále potřeba úklidu místního hřbitova (staré pomníky, odpadky)

5) Fotbalové odpoledne - 6.6.

6) Sousedské dny:

 • zajistit elektřinu
 • panely z Bošovic do kaple na výstavu, na výstavy do klubu již zajištěno
 • balíčky pro hosty - občerstvení, upomínkové předměty, vše - celkem 3 varianty

7) Lampionový průvod:

 • k příležitosti 70. výročí osvobození Bohumilic
 • v sobotu 25.4. od 19:30
 • úklid prostranství kolem pomníku v pátek 24.4. od 17:00

8) Tisk fotografií na nástěnku do klubu - do července, z akcí od r. 2010

9) Zpráva z koštu zatím nebyla podána, neúčastnili se pořadatelé

10) Termín další schůze bude stanoven dle potřeby

 


1.3.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Spolek si vezme na starost plnění veřejně prospěšných prací místního občana

3) Sousedské dny: upomínkové předměty - letecké foto, skleničky

4) příprava koštu 4.4.

5) další schůze 12.4. od 17:00

 


1.2.2015

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Zhodnocení práce za minulé období - zpráva o hospodaření za spolek, za chasu

3) Program akce Sousedské dny - výstavy, upomínkové předměty

4) 14.3. naplánována brigáda - úklid klubu

5) Plán dalších akcí:

 • 21.2. ostatky vč. posezení
 • 4.4. velikonoční košt
 • červen - hasičské odpoledne, termín bude upřesněn, včetně fotbalu
 • další akce budou dořešeny po Sousedských dnech

6) Další činnost sdružení:

 • předána pokladna dosavadnímu pokladníkovi - Mileně Pučálkové
 • zvoleni revizoři: Klára Šedivá, Svatoslav Suchánek, Jan Vídeňka
 • další schůze: 1.3. od 16:00

 


5.10.2014

1) Zahájení - přivítání členů a hostů, prezenční listiny, program schůze

2) Zhodnocení práce za minulé období + potvrzení úkolů: Adventní dílny, Adventní program u stromku

3) Sjezd rodáků - Sousedské dny Bohumilic:

 •      dotace - financování - pokus o získání dotací, z toho důvodu akce neziskového charakteru - pouze vstupné dobrovolné
 •      výstavy - konkrétní rozpis výstav, bude projednáváno v nejbližších týdnech
 •      program - předběžný návrh
 •      dárky - návrhy
 •      občerstvení

4) Technické připomínky:

 •     vylepšení udírny
 •     konstrukce na odpadkové koše
 •     střecha na podium

5) Finance:

 • oprava auta asi 10 000 kč
 • odložení 55 000 kč na sjezd rodáků 2015

 

6) Kontrola pokladní knihy revizní komisí

 •     návrh nového pokladníka

7) Další termín schůze: termín má určit chasa tak, aby jim vyhovoval a mohli tam být účastni letošní stárci

8) Diskuze

 • návrhy na doplnění programu Sousedských dnů Bohumilic a výstav
 • hody 2015 - finanční prostředky budou určeny na Sousedské dny; na hody tedy nebudou finanční prostředky; členská schůze rozhodla, že hody se vzhledem k obavám o jejich kvalitu konat nebudou (lepší hody nedělat vůbec, než je organizovat v neúplné verzi)  
 • diskuze o návrhu pokladníka; navržen Jiří Mazanec (v současné době funkce revizora spolku)

Zápis ze schůze pořídila Dagmar Hemerová

   

   


   

  3.11.2013

  • Renata Skulínková jménem bohumilických stárků 2013 podala zprávu o výsledku hodů a hospodaření chasy.
  • Přítomní členové sdružení a hosté přednesli plán kulturních akcí na období adventu 2013. 
  • Byl projednán "Sjezd rodáků a přátel Bohumilic 2015" včetně termínu (18. července 2015). Marie Adámková zjistí možnosti financování sjezdu rodáků. Členové sdružení zjistí, zda-li se stanovený termín sjezdu rodáků nekryje s jinými akci významnějšího rozsahu v okolních obcích (Velké Hostěrádky, Bošovice, Dambořice, Kašnice, Krumvíř, Klobouky u Brna). 
  • Jiří Mazanec přednesl informace o získání licence na alkohol. Do příští schůzce budou zjištěny další informace (L. Adámková).
  • Byl projednán návrh uspořádání sběru železa v naší obci. Konání některou sobotu v měsíci květnu 2014.
  • Termín další členské schůze byl stanoven na neděli 26. ledna 2014, 17:00, v prostorách budovy školního klubu. 
  • V diskuzi M. Adámková navrhla vybírat členské příspěvky, třeba jen v minimální výši a to jako jediný možný způsob eliminace neaktivních členů, který je v souladu se stanovami sdružení. Důvodem tohoto návrhu je eliminovat ze sdružení neaktivní členy, kteří se neúčastní schůzí v důsledku čehož nemusí být členská schůze sdružení opakovaně usnášeníschopná. O tomto návrhu se bude hlasovat při příští členské schůzi.

  Zápis ze schůze pořídila Dagmar Hemerová

    


   17.10.2010

   • Občanské sdružení mezi své členy přijalo zletilé členy bohumilické chasy Jakuba Kotase a Kláru Brustovou
   • Funkční období stávajícího výboru sdružení bylo po souhlasu všech členů prodlouženo na dobu neurčitou (dle stanov je funkční období výboru vždy 1 rok)
   • Marie Adámková přednesla plán kulturních akcí na zimu 2010/2011 a současně informovala o datech předhodové zábavy, hodové zábavy a ostatních souvisejících aktivit
   • Samostatnou přípravou hodů a ostatních kulturních akcí byla v plném rozsahu pověřena bohumilická chasa

    


    

   Červen 2010 - individuální konzultace ohledně příprav Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic.

    


    

   2. schůze občanského sdružení (7.3.2010)

   Hlavními body jednání bylo následující:

   • Aktuální stav žádostí o finanční zajištění akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic“
   • Organizační záležitosti a program akce „Sjezd rodáků a přátel Bohumilic“
   • Úklid veřejných prostranství v obci a úklid kolem domů včetně údržby zahrádek

    

   Občanské sdružení informovalo:

   • Obec Bohumilice má své vlastní webové stránky dostupné z adresy www.bohumilice.info
   • Informace o připravovaných kulturních akcích

    

   Byly vzneseny následující návrhy:

   • Možnosti financování webových stránek: Propagace místních podnikatelů ve speciální sekci webových stránek obce (Marie Adámková)
   • Zajištění zvěřiny v rámci občerstvení na akci "800 let Bohumilic" (Petr Zvonař)

    

   Členové výboru ověří následující:

   • Výstava historických oděvů v modlitebně Církve bratrské
   • Úklid betonů u kontejneru

    

   1. schůze občanského sdružení (31.1.2010)

   Hlavními body 1. schůze občanského sdružení Přátelé Bohumilic bylo:

   • Seznámení se se stanovami sdružení (Milena Pučálková)
   • Projednání programu akce "800 let Bohumilic" spojené se "Sjezdem rodáků a přátel Bohumilic" (Marie Adámková)
   • Možnosti finančního zajištění akce - granty, dotace a sponzoři (Milena Pučálková)

    

   Členové sdružení v rámci hlasování odsouhlasili:

   • V rámci občerstvení nevyužijeme služeb cateringové společnosti, občerstvení budeme řešit bez třetích stran (s výjimkou případných sponzorů)
   • Případný výtěžek z akce "800 let Bohumilic" a Sjezdu rodáků bude ponechán pro finanční zajištění dalších kulturních akcí, uvažovány Hody 2011

    

   Členové výboru zajistí následující:

   • Zjištění majitelů pozemků přilehlých k fotbalovému hřišti za účelem využití těchto prostranství pro "800 let Bohumilic"
   • Opětovné oslovení sponzorů
   • Zjištění možností tisku fotografií na výstavu včetně informací o cenách

    

   Občanské sdružení Přátelé Bohumilic pořádá:

    

   Schůze Přípravného výboru (22.11.2009)

   Dovolujeme si Vás informovat o následujícím:

   • Členy výboru občanského sdružení byli zvoleni: Milena Pučálková (předseda sdružení), Vlastimil Chlápek (místopředseda sdružení), Jiří Mazanec (revizor sdružení), Dagmar Mikelová a Marie Adámková 
   • Přípravný výbor sdružení prodiskutoval plán kulturních akcí pro rok 2010
   • Budoucí členové sdružení vyjádřili souhlas s tiskem pozvánek na Sjezd rodáků v historickém stylu a s tiskem pohlednic s pečetí
   • Vítání hostů Sjezdu rodáků proběhne netradiční formou - přednesem tematické básně složené k této příležitosti
   • Členové výboru kontaktují duchovní církví zastoupených v Bohumilicích za účelem konání slavnostní ekumenické bohoslužby na Sjezdu rodáků
   • Budou zjištěny informace o cenách za pamětní skleničky na Sjezd rodáků
   • Přípravný výbor připravil seznam potenciálních sponzorů akce na jehož základě budou sponzoři kontaktováni

    

    

   Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (počet hlasů: 4)